Inspiratieblog: KET-projecten

In de winkel van Kleuteruniversiteit staat een ruim aanbod aan projecten. Niet alleen in verschillende thema`s, maar ook verschillende soorten projecten. Zo zijn er projecten voor peuters, volledig uitgeschreven musicals, spellenpakketten en Engelse projecten. Sinds juni 2020 hebben we hier een waardevolle toevoeging aan deze reeks van producten: KET-projecten. Wat KET-projecten precies zijn, lees je in deze blog.

Waarom KET-projecten?

KET-projecten zijn ontwikkeld op speciaal verzoek van leerkrachten werkzaam met NT2 kinderen (Nederlands als tweede taal) of kinderen met een TOS (Taal Ontwikkeling Stoornis). De afkorting KET staat voor Kinderen met Extra Taalbehoefte. De meesten van ons zijn zich helemaal niet bewust van hoe ze de taal eigenlijk hebben geleerd; het ging gemakkelijk of vanzelf. Voor kinderen met NT2 of een TOS is dat anders. Daarnaast zijn er ook kinderen waarbij de taalontwikkeling moeilijker verloopt door ontwikkelingsachterstand of andere (verstandelijke) beperkingen. Voor deze kinderen misten onze gebruikers een doelgericht aanbod in ons assortiment. Dit is de reden waarom we de KET-projecten zijn gestart. Deze projecten worden geschreven door leerkrachten die al jaren in het speciaal onderwijs werken.
Met deze specialisten en met ondersteuning van de bekende expert op het gebied van TOS, Marita Teunisse, hebben we het KET-concept ontwikkeld. Een KET-project bestaat uit een aantal fases:

  • Introductiefase
  • KET-fase
  • Doe-fase

Zo werkt het

Een KET-project gaat standaard uit van de volgende opbouw:

  • In de eerste fase worden er nieuwe woorden geïntroduceerd bij de kinderen.
  • De middelste fase, de KET-fase, is een speciaal onderdeel voor Kinderen met Extra Taalbehoefte. Hier is aandacht voor extra herhaling.
  • De laatste fase laat de kinderen de woorden herhalen op een actieve manier. Het heeft de voorkeur om deze drie fases verspreid over één dag aan te bieden. Dit gezien de intensiteit, differentiatiemogelijkheid en hoeveelheid. Tijdens elke woordenschatactiviteit worden de nieuwe woorden aangeboden in woordclusters middels een woordspin, woordparaplu, woordtrap of woordkast. De nieuwe woorden worden centraal verzameld op de woordmuur. De woordmuur wordt creatief vormgegeven. Zo hoort er bij het KET-project Twee vechtende eekhoorntjes een woordboom en bij het KET Sinterklaas project een woordlaars met cadeautjes!

Na elke twee woordenschatlessen wordt er een controleactiviteit aangeboden. Mochten er kinderen zijn waarbij de woorden nog niet beklijven, kun je de RAKETles aanbieden (Remediërende Activiteit Kinderen met Extra Taalbehoefte). Deze les is optioneel in te zetten voor de kinderen die meer herhaling nodig hebben.

Kleuteruniversiteit ontwikkelt twee soorten KET-projecten: projecten die aansluiten bij een al bestaand regulier project van Kleuteruniversiteit en losstaande KET-projecten. De aansluitende projecten bevatten alleen taalactiviteiten, die aansluiten bij de activiteiten uit het reguliere project. De losstaande projecten bevatten ook doelen uit andere ontwikkelingsgebieden. Met de KET-projecten neem je de tijd om de woorden in te prenten, terwijl je ondertussen de kinderen voor wie taalverwerving als vanzelf komt, lekker verder laat werken met de andere inspirerende activiteiten.

KET-auteur Aldri Veening stelt zich aan jullie voor

Mijn naam is Aldri Veening-IJtsma, ik ben inmiddels twintig jaar leerkracht. Na de Pabo heb ik een opleiding tot Remedial Teacher gedaan en ben als leerkracht en RT-er aan de slag gegaan in het regulier onderwijs. Ik heb vele jaren, met heel veel plezier, lesgegeven aan de bovenbouw.

Ik heb altijd extra affiniteit gehad met leer- en gedragsproblemen en ben na vijftien jaar regulier onderwijs overgestapt naar Kentalis cluster 2 onderwijs. Dit is onderwijs gericht op kinderen met taal- en ontwikkelingsstoornissen. Ik kwam bij de kleuters terecht. Geheel nieuw voor mij, maar wat vind ik het leuk! Ik merkte al snel dat ik het uitdiepen van thema’s en het ontwikkelen van materialen en spellen erg leuk vind. 

Ik maak ook graag gebruik van projecten van Kleuteruniversiteit, maar moest er vaak wel wat aanpassingen in doen voor onze doelgroep. Zo hebben onze kinderen erg veel woordenschatonderwijs nodig en is het ook van groot belang dat nieuwe woorden niet geïsoleerd worden aangeboden, maar in alle lessen worden geïntegreerd. Bij de KET-projecten die ik nu schrijf neem ik deze ervaringen mee.

Starten met KET

Ter introductie is er nu korting op het Kleuteruniversiteit KET-project ‘Twee vechtende eekhoorntjes’, gebruikmakend van het gelijknamige boek van Rachel Bright en Jim Field. Deze korting geldt tot en met 13 september 2020. De komende tijd zullen er meer KET-projecten verschijnen die aanvullend te gebruiken zijn bij al bestaande projecten van Kleuteruniversiteit, zoals Dino’s bestaan niet en Sinterklaas. Ook komt er een compleet losstaand lenteproject aan in samenwerking met KET-auteur Charlotte van Loonen.