Wil je aan de slag met de digitale Kleuteruniversiteit lesmaterialen? Dat vinden wij erg leuk, maar hou wel rekening met de gebruiksvoorwaarden. De digitale materialen van Kleuteruniversiteit worden namelijk aangeboden als e-book. Wanneer je het koopt, koop je een exclusieve licentie, je mag het niet zomaar doorsturen. Kopiëren en verspreiden is dus illegaal. Dat is wat je doet als je een e-book rond zou mailen; je brengt een extra exemplaar in omloop. Het Europese Hof van Justitie heeft in december 2019 bepaald dat ook het doorverkopen van e-books in alle gevallen in strijd is met het auteursrecht. Dit is de langere versie van de gebruiksvoorwaarden:

1. De aanschaf van een digitaal product van Kleuteruniversiteit geeft standaard gebruiksrecht voor één persoon/ individuele leerkracht of één klas binnen een school. Gebruik je het materiaal ook in andere klassen op school? Dan heb je meerdere licenties nodig. Dit kun je aangeven bij aanschaf van de producten via de webshop.

2. Het niet toegestaan dat Kleuteruniversiteit lesmaterialen, digitaal of afgedrukt, door bibliotheken of andere partijen worden uitgeleend.

3. De digitale leermiddelen die Kleuteruniversiteit aan gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale leermiddelen berusten bij Kleuteruniversiteit of haar toeleveranciers.

4. Zonder toestemming van Kleuteruniversiteit is het niet toegestaan de digitale leermiddelen openbaar te maken, door te verkopen, te verhuren of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm. Aangeschafte aankopen en licenties zijn niet overdraagbaar.

5. Met de leermiddelen die Kleuteruniversiteit aan gebruikers ter beschikking stelt, wordt – in de versie zoals wij die ter beschikking stellen – geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.

6. In het geval je onverhoopt wel door derden wordt aangesproken op inbreuk op hun rechten door het gebruik van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde (versie van de) digitale leermiddelen, kun je je tot Kleuteruniversiteit wenden.

7. Het is de koper of gebruiker van het lesmateriaal niet toegestaan buiten eventueel aangeduide plaatsen wijzigingen aan te brengen in de digitale leermiddelen.

8. Het is de koper of gebruiker niet toegestaan individuele afbeeldingen of teksten te kopiëren uit de digitale leermiddelen.