Inspiratieblog: Jaarplanning met Kleuteruniversiteit

In de kleuterklassen wordt veel thematisch gewerkt. Leerkrachten gaan op zoek naar ideeën op social media die passen bij het komende thema. Allemaal leuke ideeën maar hoe zorg je er nu voor dat je aan alle gestelde doelen hebt gewerkt in een schooljaar? Kim en Janneke, beide ambassadeurs van kleuteruniversiteit, werken met een jaarplanning. Zij vertellen hoe zij dit op school aanpakken en hoe zij de Kleuteruniversiteit projecten integreren.

Doelen verdelen in een jaarplanning

In het kleuteronderwijs wordt niet meer getoetst, maar van een leerkracht wordt wel verwacht dat alle doelen aan bod komen en dat deze goed in kaart worden gebracht. Janneke werkt op haar school met het observatiesysteem Mijn Kleutergroep. Samen met haar collega’s hebben ze alle doelen verdeeld in vijf periodes waarbij er is gekeken dat alle doelen vaker over het schooljaar aan bod komen. Ze hebben gekozen voor vijf periodes omdat ze met een thema van vakantie tot vakantie werken.

Kim werkt bij haar op school met een beredeneerd aanbod. Zij werkt met Digikeuzebord. Samen met haar collega’s heeft ze de doelen onderverdeeld in een 80/20 verdeling, dit zowel voor groep 1 doelen als voor groep 2 doelen. 80% Van de doelen uit het observatiesysteem zetten ze weg in de leeromgeving (oftewel hoe je je klas inricht), 20% van de doelen zijn hun focusdoelen. Die doelen hebben ze, net als Janneke, verdeeld over 5 periodes.

Waar let je op bij het maken van een planning

Bij het maken van een jaarplanning is het belangrijk dat je er goed op let dat alle gestelde doelen zijn ingepland in een schooljaar. Zorg ervoor dat je alle doelen meerdere keren laat terugkomen. Verdeel het jaar bijvoorbeeld in periodes zodat je de doelen per periode weg kunt zetten. Bekijk welke doelen er in je dagelijkse/wekelijkse routine voorkomen. Deze hoef je niet mee te nemen in je planning. Wil je deze wel meenemen, zet dit doel dan weg als dagelijks of wekelijks terugkerend doel. Nadat een jaarplanning is gemaakt, kun je deze elk nieuw thema erbij pakken en lessen aan koppelen.

Kijk naast de jaarplanning ook elk thema naar je groep. Evalueer aan het einde van een thema de aangeboden doelen en bekijk welke kinderen nog extra oefening nodig hebben bij bepaalde doelen. Laat deze doelen het volgende thema terugkomen als een focusdoel.

Naast het maken van een jaarplanning wordt er bij Kim gewerkt met een groepsplan. Van vakantie tot vakantie staan de focusdoelen centraal. Dit groepsplan wordt opgesteld voor de start van het thema en, zoals Janneke ook al aangeeft, geëvalueerd na elk thema. Zo heb je de kinderen meteen weer goed in beeld elke periode.

Kleuteruniversiteit projecten

Bij elk gekozen thema past wel een project van Kleuteruniversiteit. Bij Janneke op school kiezen ze een project bij het gekozen thema. Ze kijken daarbij ook welk project goed aansluit bij de doelen die in die periode centraal staan. Op de site bekijken ze de lesdoelen die zijn beschreven bij de projecten voordat ze deze aanschaffen. Nadat er een keuze is gemaakt, maken ze een periodeplanning waarin alle doelen van die periode staan en waaraan ze de lessen koppelen. Ook wordt er gekeken welke doelen er in de dagelijkse routine voorkomen en welke doelen ze in de hoeken terug kunnen laten komen. Naast het project van Kleuteruniversiteit gebruiken ze op school nog andere bronnen zoals ‘Met sprongen vooruit’ en de map fonemisch bewustzijn waarbij we de lessen ombuigen binnen het thema.

Bij Kim op school kiezen ze thema’s van Kleuteruniversiteit. Kleuteruniversiteit heeft veel projecten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Kim kijkt hierbij minder naar de doelen die dit project ‘behandelt’. De projecten zijn in deze ook flexibel te gebruiken en activiteiten zijn makkelijk aan te passen aan een eventueel makkelijker of moeilijker doel. Dit schooljaar hebben ze hun jaarplanning m.b.t. thema’s niet helemaal gevuld. Ze hebben twee periodes open gelaten waarbij ze de keuze aan de kinderen laten. De kinderen mogen dus kiezen welk thema ze willen gaan doen gedurende deze periode. Zo zijn ze de komende periode aan de slag met het project Mevrouw das en Meneer Ping, dat dus is gekozen door de kinderen

Jaarlijks terugkeren

Een jaarplanning lijkt heel veel werk, maar nadat je het eenmaal hebt opgesteld, heb je hier de komende jaren profijt van. Gebruik hem als een werkdocument. Het skelet staat en pas het aan waar nodig is. Tijdens het werken met de jaarplanning merk je dat een doel beter past in een andere periode. Pas dit dan aan en je hoeft dit niet elk schooljaar opnieuw te doen.

We hopen je te hebben kunnen inspireren om een jaarplanning te maken. Ben jij nu enthousiast geworden om een jaarplanning te maken, ga er dan de komende tijd mee aan de slag zodat je de jaarplanning volgend schooljaar meteen kan gebruiken. We horen graag van je hoe het gaat. Wil je meer van onze groepen zien? Volg ons dan op instagram via @kleuterjuf_janneke en @jufkimthewissen. Heb je na het lezen van deze blog vragen of wil je iets anders weten? Laat het ons weten door een bericht te sturen via Instagram of via de facebookgroep Vrienden van Kleuteruniversiteit.