Inspiratieblog: een dag in het ZMLK onderwijs

Susanne Oversier is leerkracht op de Klimopschool, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In deze blog neemt ze je een dag  mee in haar klas!

Waar het voor mij zo vanzelfsprekend is hoe een dag op onze school eruitziet, blijkt dit voor andere leerkrachten niet zo vanzelfsprekend te zijn. Vandaar dat ik jullie op deze manier graag een dagje meeneem in mijn groep.

Samenstelling van de groep

Sinds dit schooljaar ben ik niet meer werkzaam in een ZMLK kleuterklas, maar in een eindgroep waarin veertien kinderen zitten van elf en twaalf jaar oud. Cognitief functioneren een aantal van deze kinderen op kleuterniveau of lager en er zijn kinderen die functioneren op het niveau van groep 3 met een enkele uitschieter naar groep 4 of 5. Op sociaal emotioneel gebied functioneren ze allemaal op kleuterniveau of lager. Op deze manier krijg je een beeld hoe mijn groep eruitziet en op welk niveau er wordt gewerkt.

Start van de dag

De kinderen komen binnen en hangen de jas en tas op aan de kapstok. Op de groepstafel of op hun eigen tafel ligt een starttaak klaar. Deze taak is op hun eigen niveau en voeren de kinderen zelfstandig uit. Dit kan een puzzel zijn, een onderdeel van een knutselactiviteit zoals prikken of knippen, een woordzoeker of kleurplaat of een taal of rekenopdracht. Hiermee gaan de kinderen tot 08.45u zelfstandig mee aan de slag. Zo krijgen alle kinderen de tijd om even te landen op school. De meerderheid wordt met taxi’s gebracht en dit vraagt best veel van een aantal kinderen. Het ene kind kan beter met die prikkels omgaan dan de ander.

Rond 08.45 uur ruimen we alles op. Op woensdag- en vrijdagochtend wandelen we met de kinderen een rondje door de wijk. De ene keer door het park, de andere keer door de woonwijk. Zo zijn de kinderen even in beweging en ondertussen bespreken we alles wat we zien en ontstaan er hele leuke en spontane gesprekken. Zonder dat de kinderen het door hebben werken we ook aan veel doelen. Denk hierbij aan het benoemen van de huisnummers, leren en oefenen we de verkeersregels, bespreken de verschillende soorten huizen, bekijken we wat er op dat moment groeit in de natuur en ga zo maar door.

De andere ochtenden blijven we in de klas en openen we de dag. Elke dag zetten we een kind in de spotlight. Dit kind opent de dag met het stappenplan op het digibord, regelt de absenties, vertelt wat we gaan doen die dag aan de hand van de dagritmekaarten en bespreekt de letter en het gebaar van de dag.

Werkles

Na de start hebben we tot 10.00 uur een werkles. Bij ons werk je altijd samen met een onderwijsassistent, omdat de kinderen veel begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij alles wat ze doen. Daarnaast zijn de niveauverschillen erg groot in onze groep. Ook is het werken met de hele groep voor sommige kinderen niet te overzien. Daarom neem ik tijdens de werkles alle kinderen in een kleine groep of alleen mee voor de leesinstructie bij Veilig leren lezen, Leespraat of Lezen moet je doen. Ondertussen werken de andere kinderen uit de werkbakken. Dit is een ladensysteem met vijf lades waarin per kind werk op niveau zit. Dit systeem gebruiken we schoolbreed. Denk hierbij aan ontwikkelingsmateriaal, een knipwerkje, letterherkenning, sorteeractiviteit, cijferherkenning etc. De kinderen die het aankunnen werken op dat moment uit hun werkmap. Hierin zitten vijf tabbladen met vooral veel herhaling. Denk hierbij aan schrijven, lezen, rekenen, begrijpend lezen en picolo of ander zelfcorrigerend materiaal. Na de werkles eten we fruit en spelen we lekker buiten.

Na de pauze

Na de pauze staat er schrijven op het rooster. We maken hiervoor gebruik van de methode Krullenbol. Dit is een gezamenlijke activiteit en alle kinderen doen altijd super enthousiast mee.

Vervolgens gaan we tekenen. Dit is vooral een uitdaging voor mij, omdat het niveauverschil zo ver uit elkaar ligt in de groep. Hierdoor zorg ik vaak voor verschillende opdrachten zodat alle kinderen het zelfstandig kunnen uitvoeren. En dan nog zijn er kinderen die continu begeleiding nodig hebben.

Na het tekenen hebben we muziek. We maken hierbij gebruik van 123Zing. Een leuke muziekmethode die tegenwoordig ook gebruikmaakt van ondersteunende gebaren bij de muzieklessen. Dat is super fijn voor een aantal kinderen bij ons in de klas. Maar daarnaast hebben we sinds een aantal weken ook een stagiaire die de opleiding tot muziekdocent volgt. Hij oefent veel met de kinderen met het klappen van ritmes, het luisteren, op tijd stoppen etc. Dat klinkt en lijkt simpel, maar het is erg moeilijk voor veel kinderen. Dat zorgt bij enkele kinderen voor frustratie, wat vervolgens een mooie leerles is.

Lunchpauze

Na het harde werken is het tijd voor een boterham en spelen we weer buiten. Tijdens de middagpauze hebben wij het plein alleen voor onze klas. Buitenspelen vraagt van een aantal kinderen veel. Denk hierbij aan het volgen van spelregels tijdens een spelletje, of verliezen na een potje voetbal. Wij staan continu aan en begeleiden de kinderen in het spel dat ze spelen, zodat we zo min mogelijk brandjes hoeven te blussen.

Na de pauze is het bijna tijd om naar huis te gaan. De meeste kinderen mogen op dat moment spelen. We hebben kasten met allerlei speelmateriaal in de klas waaruit ze kunnen kiezen. Ook hebben we een tovertafel waar de kinderen op de vloer of tafel mee kunnen  spelen. Dit is een projector die allerlei spelletjes en oefeningen projecteert op de vloer of tafel en reageert op de bewegingen die de kinderen daarbij uitvoeren. Naast ons lokaal is een leeg lokaal waar we meerdere speelhoeken hebben gecreëerd, zoals een keuken, zand/watertafel en grote bouwblokken. Hier kunnen de kinderen nog even spelen en ontspannen voor ze met de taxi naar huis gaan.

Een aantal kinderen dat volgend jaar uitstroomt naar het VSO, Voortgezet Speciaal Onderwijs, krijgt op dat moment instructie van mij op het gebied van schrijven en spelling. Vervolgens ruimen we op en sluiten we de dag af. We brengen de kinderen naar de ouders en taxi’s die staan te wachten en geven we waar nodig een korte overdracht mee.

Praktijkvakken

Naast dit rooster hebben we op dinsdag en woensdag een extra onderwijsassistent aan onze klas gekoppeld. Zij werkt buiten de klas, in praktijklokalen, met de kinderen die volgend jaar doorstromen aan praktijkvakken en maakt hierbij gebruik van leren leren doelen.

Denk hierbij aan koken, huishoudelijke taken en techniek. Zo leren de kinderen materialen te pakken en te gebruiken die ze nodig hebben, leren ze simpele recepten uit te voeren door middel van het volgen van een stappenplan en boodschappen halen met een boodschappenlijstje.

Wil je meer weten of zien rondom het werken in het ZMLK onderwijs of heb je nog vragen? Volg mij op Instagram via @jufsuusinactie en stuur mij een berichtje. Je kunt natuurlijk ook de ambassadeurs bereiken via de groep Vrienden van Kleuteruniversiteit op Facebook of mail naar ambassadeur@kleuteruniversiteit.nl.