Tips voor thuis: Mijn kind gaat naar de basisschool

En dan wordt je zoon of dochter bijna vier jaar en is het tijd voor de basisschool. Het schoolleven gaat beginnen! Ook voor ouders is het best spannend als hun kind voor het eerst naar school gaat. In deze blog geven ambassadeur Sigrid, leerkracht van peuterdagopvang Klein maar Dapper en ambassadeur Kim, leerkracht van groep 1/2 van Kindcentrum Anne Frank, tips aan ouders. Hoe kun je je kind het beste voorbereiden op die eerste schooldag? Wat heeft je zoon of dochter nodig wanneer hij of zij naar school toe gaat? En hoe ga je zelf als ouder om met afscheid nemen van je kind? Welkom in de wereld die ‘basisschool’ heet.

Oefenen
En dan komt er een mail binnen of valt er een kaart op de mat. Jouw zoon of dochter wordt bijna vier jaar en mag gaan ‘proefdraaien’ of ‘wennen’ op de basisschool. Proefdraaien betekent niets anders dan meedraaien in de groep waar jouw kind straks naar school zal gaan. Op sommige basisscholen mag dat de eerste keer met ouders, maar op veel scholen is het de bedoeling dat het kind meteen alleen komt oefenen.

Voorbereidingen
In de meeste klassen zitten aardig wat kinderen en heel vaak is er maar één juf. Daarom is het ontzettend fijn als jassen, (gym)schoenen, tassen, broodtrommels en bekers goed gelabeld zijn. Dat kan met een watervaste stift of textielstift, maar er zijn ook speciale naamlabels via Internet te koop. Het is handig dat kinderen hun eigen jas goed kunnen herkennen. Spijkerjasjes in de zomer zijn heel handig, maar vaak hangen er verschillende aan de kapstok. Een herkenbare sleutelhanger kan dan veel rust geven.

Informatievoorziening
Om niets mis te lopen, is het handig om te weten hoe de informatievoorziening geregeld is op school. Hangt er een bord op school waar mededelingen op staan? Is er een (papieren of digitale) weekbrief? Veel scholen werken met apps zoals Klasbord, Parro of Social Schools. Dit zijn veilige omgevingen waarin informatie en foto’s uitgewisseld worden. Als scholen foto’s willen delen, wordt ouders vooraf om toestemming gevraagd.

Hoe verloopt een oefenochtend?
Niet alle scholen hanteren dezelfde dagindeling. Toch komen de volgende activiteiten veelal aan bod. Tijdens de inloop kom je met je zoon of dochter naar school en maak je samen met je kind kennis met de klas, de leerkracht en eventueel met andere ouders. Vervolgens vindt er een kringactiviteit plaats. Hierin doet de leerkracht van jouw zoon/dochter een activiteit met de hele klas. Na de kringactiviteit gaat jouw zoon/dochter spelen in de hoeken; dit wordt ook wel de werkles genoemd. Hierbij moet je denken aan de huishoek (oftewel poppenhoek), de bouwhoek, het verfbord, enzovoort. Rond 10 uur wordt meestal een tussendoortje gegeten. Vervolgens vindt er weer een werkles plaats en wordt er nog buiten gespeeld.

Mijlpaal, de eerste schooldag
Er is maar één keer een eerste schooldag, dus natuurlijk is het leuk om die dag op de foto vast te leggen. Maak de foto met jas en schooltas thuis; dat in ieder geval een veilige omgeving voor jouw kind. Natuurlijk is het leuk om ook in de klas een foto te maken als daar de tijd en rust voor is. Let er dan op dat je niet zomaar andere kinderen op de foto zet. Leerkrachten zullen het zeker waarderen wanneer een ouder even vraagt of er een foto in de klas gemaakt mag worden.

Afscheid nemen
Iedere school is anders, dus het is handig om vooraf even te vragen wat de bedoeling is wat betreft afscheid nemen wanneer een kind naar school wordt gebracht. Begint de dag met een inloop waarbij ouders de klas binnen mogen lopen? Of wordt er afscheid genomen op het plein of bij de klassendeur? Is er een plek waar kinderen naar ouders mogen zwaaien?

Vertel vooraf aan jouw kind kort wat er precies gaat gebeuren en houd je daar dan ook aan. Sommige kinderen gaan van de spanning huilen. Dat is niet leuk voor de ouders, maar toch is het handig om het afscheid dan zo kort mogelijk te houden. Wees duidelijk en resoluut. Zeg bijvoorbeeld: “Ik geef je nog één knuffel en dan ga ik naar buiten en zwaai ik door het raam. Ik kom je vanmiddag weer ophalen.”

Vriendenboekjes, feestjes en bij klasgenootjes spelen
Bij de start van jouw zoon/dochter op de basisschool worden zijn of haar sociale contacten ook uitgebreid. Misschien zitten er zelfs al enkele vriendjes en vriendinnetjes in de klas. De eerste vriendenboekjes zullen mee naar huis komen, net als de eerste uitnodigingen voor kinderfeestjes.

Kunstwerken die mee naar huis komen
Op school wordt er druk geknutseld, getekend en geverfd. Het kan zijn dat jouw zoon/dochter op één dag met drie tekeningen naar huis komt. Soms kan dit een opdracht van de leerkracht zijn, soms is dit een vrije ‘tekening’. Tijdens de werkles kunnen kinderen onder andere kiezen voor een van bovenstaande activiteiten, waardoor er dus meerdere tekeningen op één dag mee naar huis kunnen komen.

Op veel scholen wordt er gewerkt met een portfolio of bewaarmappen; hierin worden alle werkjes in bewaard die jouw zoon/dochter tijdens een bepaalde periode gemaakt heeft. Deze map wordt meestal vooraf aan de vakantie mee naar huis gegeven ter inzage.

Continurooster, voorschoolse en naschoolse opvang
Niet alle scholen hebben dezelfde schooltijden: sommige scholen hanteren een continurooster. Dit betekent dat jouw zoon/dochter een continu lesrooster heeft, waardoor de schooldag eerder afgelopen is (rond 2 uur). Andere scholen hebben dit niet en hebben nog in de middagpauze één uur pauze, waardoor de schooldag rond 3 uur afgelopen is. Als jouw zoon/dochter naar de voorschoolse of naschoolse opvang gaat, geef dit dan aan bij de leerkracht van jouw zoon/dochter. Zo kan de leerkracht jouw zoon/dochter helpen bij de overgang van school naar de naschoolse opvang.

Vermoeidheid
Ouders vragen weleens op school of meteen een hele week naar school gaan niet erg vermoeiend is voor de kinderen. Vaak kunnen ouders dat zelf het beste inschatten. Kijk het even aan. Is meteen een hele week te vermoeiend, dan kun je met de leerkracht afspreken om met halve dagen te beginnen of om halverwege de week jouw kind een dag thuis te laten blijven. Vaak is er veel mogelijk, als het maar duidelijk afgesproken is wanneer jouw kind komt. Ook is het belangrijk dat er een regelmaat in zit.

Hoe was je dag?
De eerste schooldag zit erop en iedereen is enthousiast. Jouw zoon/dochter komt thuis en jij wilt uiteraard weten hoe de eerste schooldag gegaan is. Je stelt de vraag: “Wat heb je vandaag op school gedaan?” of “Was het leuk vandaag op school?” Vervolgens volgt de reactie: “Dat weet ik niet” of “Ik heb gespeeld”. Waarschijnlijk is dit niet de reactie waarop je had gehoopt. Toch is dit geen vreemde reactie. In de klas vinden zoveel activiteiten op een dag plaats, met alle bijbehorende afspraken en regels, met verschillende vriendjes en vriendinnetjes, dat jouw zoon/dochter aan het einde van de dag het overzicht ‘kwijt’ kan zijn. Stel beter gerichtere vragen zoals: “Met wie heb je buiten gespeeld?” Of “Met wie heb je vandaag in de huishoek gespeeld?”

Contact met leerkracht
Uiteraard is het contact met de leerkracht heel belangrijk. Voordat jouw zoon/dochter start op de basisschool, heeft de leerkracht waarschijnlijk een overdrachtsgesprek gehad met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en/of met jou. Tijdens dit gesprek wordt de periode op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf besproken. Het doel van deze overdracht is dat jouw zoon/dochter een zo goed mogelijke start heeft op de basisschool. Tijdens het schooljaar vinden er minimaal twee (of drie) oudergesprekken plaats waarin de ontwikkeling van jouw zoon/dochter wordt besproken. Uiteraard kun je altijd vragen om een extra gesprek, als je nog andere zaken wilt bespreken of als je nog vragen hebt.

Wij hopen dat je meer te weten bent gekomen over wat er allemaal bij komt kijken bij de start op de basisschool. Alvast heel veel plezier op de eerste schooldag. Heb je nog meer tips nodig? Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram. Op Facebook vind je de Facebook-groep Vrienden van Kleuteruniversiteit. Op Instagram zijn wij te vinden als @juf_sigrid en @jufkimthewissen. Wil je meer blogs lezen met tips voor thuis? Bekijk dan onze Tips voor thuis-pagina.