Inspiratieblog: Werken met een circuit

Juf Sharaya is leerkracht groep 1/2 op basisschool de Omnibus te Almere. In de middagen werkt zij met een circuit. Tijdens een Instagram take-over liet zij haar circuit zien en kreeg daar bijzonder veel vragen over. In deze blog vertelt Sharaya hoe een circuit werkt en welke invulling ze eraan geeft.

Werken met een circuit

Op onze school werken we met een continurooster waar ’s middag op vaste tijden wordt buiten gespeeld. Als de kinderen binnenkomen is de tijd te beperkt om te werken en te lang voor een kringactiviteit. Om deze tijd effectief in te vullen, werken we in een circuitvorm. Kinderen worden verdeeld in heterogene groepen van drie á vier kinderen met een wisselend ontwikkelingsniveau. In het circuit zijn er evenveel activiteiten als dat er groepen zijn. Elke groep voert ‘s middags een activiteit uit, wat betekent dat een volledig circuit twee weken duurt. Het circuit wordt zichtbaar gemaakt met een cirkel met vakken en verschillende kleuren pijlen. Naast de circuitcirkel hangen dezelfde gekleurde pijlen met de kiesbord afbeeldingen van de kinderen. Op deze manier kunnen de kinderen aan de hand van de kleur zelf zien met wie ze in welke groep zitten. Op de cirkel staan de geplande activiteiten die we deze twee weken aanbieden. Op maandag krijgen de kinderen een uitleg over het nieuwe circuit. Op de andere dagen bied ik een opfrisser aan voordat we beginnen. Sommige kinderen hebben bij het starten nog een beetje hulp nodig. Ik probeer dan de andere kinderen van het groepje te laten helpen.

De organisatie

De afbeeldingen in de cirkel komen overeen met de activiteiten die de kinderen uitvoeren. Hiervoor gebruik ik de hoeken– en lesdoelkaarten van Kleuteruniversiteit. Een keer in de twee weken worden de activiteiten voorbereid. De juiste afbeeldingen worden in de cirkel gehangen en de materialen worden klaargelegd. De meeste materialen zijn al in de klas aanwezig, de kinderen kunnen deze zelfstandig pakken. Er liggen nieuwe activiteiten klaar in de aangewezen hoeken of in een mandje op de kast. De voorbereidingstijd hangt af van de activiteiten die je kiest. De geplande activiteiten sluiten aan bij de doelen waar op dat moment mee wordt gewerkt. Er zijn altijd activiteiten voor taal, rekenen, motoriek en woordenschat. Daarnaast staat samenwerken tijdens de activiteiten centraal. Er staat voor een activiteit 15 minuten gepland. Na elk circuit worden de pijlen doorgedraaid en staat alles gereed voor de volgende dag.

Tip! Maak zoveel mogelijk gebruik van de al aanwezige materialen en bedenk maximaal drie nieuwe activiteiten.


Taalontwikkeling/beginnende geletterdheid

  • Iedere twee weken bieden we de kinderen een nieuwe klank aan. Hiervoor gebruiken we het boek Alfabet van Charlotte Dematons. Een activiteit in het circuit is het bekijken van de prent van deze letter. De kinderen overleggen wat ze zien en als ze iets vinden met de aangeboden letter mogen ze hierbij een tekening maken voor de lettermuur.
  • Op school gebruiken we de methode Logo3000 voor de woordenschatactiviteiten, ook dit bieden we aan als een vaste activiteit in het circuit.
  • Een voorbeeldactiviteit is het schrijven van letters met Stabilo Woody’s op de tafels.
  • Een terugkerende activiteit is het lezen van boeken in de leeshoek. In deze hoek liggen loepen en zoekboeken of boeken die aansluiten bij het thema. Bij deze activiteit staat vooral het leesplezier centraal.

Rekenontwikkeling

Voor de rekendoelen worden vaak spellen aangeboden als:
– Het dominospel van Met Sprongen Vooruit, hierbij oefenen de kinderen met het herkennen van de dobbelsteenstructuur.
– Het Meetspel van Kleuteruniversiteit. Op een spelende manier vergelijken de kinderen met elkaar wie het hoogste gebouw heeft. Ze oefenen hierbij met de begrippen meer en minder en het herkennen van getalbeelden.
– Activiteiten uit de projecten die op dat moment worden gebruikt. Bij het thema ridders zijn er bijvoorbeeld verschillende activiteiten in te zetten. Zo versieren de kinderen het schild van de ridder met dopjes en oefenen hierbij met symmetrie. Een andere activiteit is het wegen met een balans. Deze activiteit staat in het project als kringactiviteit en komt terug als opdracht in het circuit samen met een actieblad.

Tip! De actiebladen van Kleuteruniversiteit zijn een favoriet van mij. Dit zijn bladen waar kinderen op een actieve manier veel leren. De map met actiebladen ligt in de kast en per circuit worden de benodigde bladen gekopieerd.

Motorische ontwikkeling

De kinderen kiezen zelf materiaal uit de motoriekkast. In deze kast staan allerlei materialen die het ontwikkelen van de fijne motoriek bevorderen. Plusplus is op dit moment favoriet, maar ook het maken van een kralenplank passend bij het thema.

Andere onderdelen van het circuit zijn specifieke materialen zoals Duplo, de treinbaan of kleine blokken. Bij het thema ridders krijgen de kinderen de opdracht om een kasteel te bouwen van kleine blokken. Het resultaat was wisselend, maar de kinderen waren wel echt bezig. Een paar kinderen ontdekten dat je met plankjes nieuwe constructies kunt maken. Kleien is ook een activiteit die vaak terugkomt en waarbij veel mogelijkheden zijn. Het werken met de Kleuteruniversiteit kleimatten zorgt hierbij voor verdieping. Er zijn verschillende soorten matten die voor verschillende vakgebieden en thema’s ingezet kunnen worden.

Ik heb deze blog geschreven naar aanleiding van de vele reacties op mijn Kleuteruniversiteit Instagram take-over. Ik hoop dat je na het lezen van deze blog een goed beeld hebt gekregen van mijn werkwijze! Heb jij nog handige tips? Laat het weten via de Facebookpagina Vrienden van Kleuteruniversiteit. Je kunt me ook via Instagram volgen. Daar kun je onder andere mijn bezigheden in de klas zien en plaats ik regelmatig iets over ons circuit.