Inspiratieblog: Hiep, hiep, hoera … ik ben jarig!

Dieke Grootscholten is werkzaam op Waalcampus, een integraal kindcentrum waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor onderwijs en opvang. Ook is Dieke ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In deze blog geeft ze haar tip voor het vieren van de verjaardagen in de klas, vertelt ze waarom ze dit zo doet en hoe ze dat organiseert.

Juf, hoeveel nachtjes nog tot mijn verjaardag?

Jarig zijn is iets waar een kind het hele jaar naar uitkijkt. Bezoek, cadeaus, liedjes zingen en taart eten; er bestaat voor een kind niets leukers dan dat! En natuurlijk een feestje vieren, want dat hoort er ook bij. Op school krijg je vaak een verjaardagsmuts en mag je op je stoel staan. De klas gaat voor je zingen, je trakteert op iets lekkers en op veel scholen mag je nog even de klassen rond. Voor mij als leerkracht gaf een verjaardag van een kind een dubbel gevoel. Natuurlijk vond ik het mooi om te zien hoe erg een kind van zijn feestje in de klas genoot én vond ik het gezellig als oud leerlingen langs de klassen kwamen om de juffen te trakteren. Maar het koste me ook best veel (onderwijs)tijd.

Bij de ontwikkeling van Waalcampus hebben we goed nagedacht over het vieren van de verjaardagen. We wilden uiteraard het speciale gevoel bij de kinderen behouden wat ze hebben als ze jarig zijn. Het is de bedoeling dat er straks 60 kinderen in een Waal zitten, het is dan niet te doen om 60 losse verjaardagen te vieren. En stel je voor dat je als ouders 60 traktaties moeten maken! Dat is de reden dat we de Waalfeesten in het leven hebben geroepen.

Voorbereiding

Elke maand hebben we op een vrijdagmiddag een Waalfeest. De kinderen die in die maand jarig zijn geweest vieren, als ze het willen, die middag hun verjaardag. En alle kinderen van de Waal zijn dan uitgenodigd! We hebben bij de ingang van de Waal een lijst hangen bij de deur waarop de data staan van de Waalfeesten. We hebben ervoor gezorgd dat er elke maand een Waalfeest gepland staat. Ouders kunnen hun kinderen inschrijven voor een bepaalde datum. Het kan dus zijn dat er soms twee kinderen zijn die samen een feest geven, en soms zijn er wel zes kinderen jarig in die maand. Als er een kind alleen ingeschreven staat bij een maand, gaan we hiermee in gesprek. Wil het kind liever aansluiten bij een andere maand, of wil het alleen een plan maken voor het feest?

Als het duidelijk is wie er die maand een feest geven, gaan we met de kinderen om de tafel. Welke ideeën hebben zij? Hoe zouden ze het feest vorm willen geven? Het is leuk om te merken dat de kinderen zelf creatieve ideeën hebben over de invulling van het feest. Er zijn al verschillende invullingen voorbij gekomen. Zo hebben een keer de kinderen zelf popcorn gemaakt, waarna we dat hebben opgegeten tijdens het bekijken van een film. Ook hebben we een verkleedfeest gehad waarbij we cakejes gingen versieren. We hebben koek gehapt, extra gegymd, pannenkoeken gegeten tussen de middag en gespeeld met speelgoed waar wieltjes onder zaten. Elke maand is het weer een verrassing om te zien wat de kinderen nu weer hebben bedacht! De teamleden houden het overzicht en zorgen dat alle kinderen aan het woord komen, zodat zij hun eigen ideeën kunnen inbrengen. Kinderen leren hier naar de ander luisteren, hun eigen mening te geven en soms moeten ze zich plooien naar de groep. Wat een mooie les!

Nadat de kinderen hebben bedacht wat ze gaan doen, maken ze samen een uitnodiging. Alle kinderen werken hieraan mee. Ze schrijven zelf hun naam op het papier en maken er een tekening bij. Het teamlid schrijft erbij hoe het Waalfeest er uit komt te zien en wat de kinderen eventueel mee mogen nemen van huis. Ook maken de kinderen een brief voor de ouders. Daarop staat alles wat ze nodig hebben om het feest te laten slagen. Willen ze bijvoorbeeld popcorn bakken, dan zal er olie, maïs, zout, poedersuiker, bakjes, limonade en bekertjes op de brief komen te staan. De ouders stemmen onderling af wie waar voor zorgt. Op de dag van het feest nemen ze de boodschappen mee naar school. De teamleden regelen het verder.

De dag zelf

We beginnen het Waalfeest met het zingen voor alle jarigen. Zij staan voor de kring met hun zelfgemaakte hoed op het hoofd. Na het zingen vertellen de kinderen wat zij hebben bedacht voor hun feest. Het is zo mooi om hun ogen te zien glinsteren wanneer zij dit vertellen. Dan kan het feest beginnen! De teamleden begeleiden de activiteiten en maken foto’s die we doorsturen naar de ouders. Op deze manier kunnen zij ook meegenieten. Het grote voordeel van de Waalfeesten is dat we de verjaardagen gegroepeerd hebben. We hebben elke maand een ontzettend gezellige middag waar niet alleen de kinderen, maar ook de teamleden enorm van genieten.

De kinderen voelen zich echt jarig en zijn enorm trots op wat ze bedacht hebben om te doen. De kinderen die het spannend vinden om in het middelpunt te staan, durven dit meestal wel als ze er samen met anderen staan. Ook werken we aan enorm veel vaardigheden bij de kinderen. Ze leren nadenken over een invulling, ideeën inbrengen, anderen overtuigen, luisteren naar de ideeën van een ander, plannen, lijstjes maken etc. En dat alleen bij het vieren van een verjaardag!

Ik ben natuurlijk wel erg benieuwd naar de manier waarop jij de verjaardagen van de kinderen in je klas viert. Vier je het wellicht ook op een andere manier? Laat je het dan weten op de Facebookgroep vrienden van Kleuteruniversiteit? Zo kunnen we elkaar inspireren! Op instagram ben ik te vinden als JufDieke. Ik geef je daar een kijkje in mijn Waal en regelmatig komen de Waalfeesten voorbij. Tot daar!