Inspiratieblog: Een Kleuteruniversiteit implementatie door de ogen van een schooldirecteur

De Burchtgaarde is een kleine, mooie school in Breda. Ze zijn in 2017 voorzichtig begonnen met het werken met Kleuteruniversiteit projecten. Nu, in 2019, werken ze uitsluitend met Kleuteruniversiteit projecten. Johan Traa is directeur van de Burchtgaarde en Esther Pellis is kleuterleerkracht. Dit is hun verhaal. Johan:

Begin schooljaar 2017-2018 kwamen vier juffen van twee kleutergroepen bij mij aankloppen met de vraag of de oude Schatkist methode vervangen mocht worden. Ze wilden op zoek naar iets nieuws. We hadden net nieuw meubilair in de groepen staan en om het feest compleet te kunnen maken, zou een nieuwe frisse en moderne methode/aanpak een gewenste aanvulling zijn.

Wat mij betreft een prima plan, waarbij ik wel wilde dat de keuze vooral vanuit henzelf zou komen. En dat de nieuwe aanpak een dekkend beredeneerd aanbod aangaande de leerlijnen in de eerste twee leerjaren zou omvatten. Dat was de voorwaarde. Ik heb een van hen, juf Esther, gevraagd om de kartrekker te worden en als aanspreekpunt te fungeren. Dat vond ze in het begin even spannend, een hele verantwoording. “Durf je het wel los te laten en het geheel aan mij over te laten?“ Zeker wel. Voor mij was het geen kwestie van geheel loslaten, maar meer van anders vasthouden. Ik wilde in dit proces juist volgen en vooral niet te veel sturen. Het werkte prima. Juf Esther kreeg van mij alle vrijheid om contacten te leggen, materialen en methodes uit te proberen. Er waren drie actuele methodes/methodieken in de race. Er viel er al snel een af, en op het moment dat ze in de groepen met projecten van de Kleuteruniversiteit gingen werken, merkte ik groot enthousiasme en betrokkenheid. Niet alleen bij de juffen zelf, maar ook bij de kinderen en hun ouders. De kinderen kwamen met allerlei spullen van huis naar school toe, als iets paste bij een onderwerp. De betrokkenheid en de passie spatte er van af! Echt geweldig mooi om te zien. Ik heb het woord ‘werkdruk’ in die tijd niet één keer gehoord van de leerkrachten van de groepen 1-2. Er was totaal geen gevoel van moeten, eerder een drijfveer van willen. Want het gevoel was dat het werken met de Kleuteruniversiteit-projecten heel goed paste bij de visie van modern kleuteronderwijs zoals wij dat op school gestalte willen geven. 

In november 2017 heeft juf Esther juf Sanne van Kleuteruniversiteit uitgenodigd voor een toelichting en het beantwoorden van vragen van onder andere onze IB-er, over de inspectiewaardigheid. Hoe dekkend is het aanbod vanuit de Kleuteruniversiteit? Het antwoord was geruststellend en duidelijk. We hebben nog enkele projecten in dat schooljaar uitgeprobeerd en kwamen al snel tot de conclusie dat dit was wat we wilden: dat we in het nieuwe schooljaar 2018-2019 volledig zouden gaan werken met deze projecten. Juf Esther heeft verder alles afgestemd met haar collega’s wat betreft doelen en activiteiten en vervolgens zijn de projecten besteld. Zij en haar collega’s hebben het proces om te komen tot de juiste keuze als een feestje ervaren, vooral door het bottom-up met elkaar samenwerken.

We zijn er in dit schooljaar volledig mee gestart. Begin oktober 2018 heeft een ambassadeur van Kleuteruniversiteit, Annelieke, ons in een studiedag meegenomen in de koppeling tussen de projecten en de SLO-leerlijnen en doelen, waarbij we KIJK! als hulpmiddel inzetten. Het was heel verhelderend en deskundig en heeft geleid tot een compleet beredeneerd en dekkend aanbod voor de twee leerjaren van groep 1 en 2 van De Burchtgaarde. Precies wat we wilden.

Op dit moment zitten we al weer in 2019. Het enthousiasme en de inspiratie bij de juffen en hun kinderen blijft groeien. Het lokaal blijft steeds weer vernieuwen met de komst van een nieuw project. Het gebruik van actuele prentenboeken werkt heel prettig. De projecten spelen prima in op wat er speelt in de kleuterwereld, wat er leeft bij de kleuters. Oftewel ….wij zijn en blijven enthousiast omtrent het werken met projecten van Kleuteruniversiteit!

Heb je ook een verhaal over Kleuteruniversiteit en wil je dit met ons delen? Mail ons dan!