Inspiratieblog: Unitleren zorgt voor meer ruimte voor spel

Dieke Grootscholten was werkzaam op WSKO Joannesschool en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze over de manier van werken op haar school; het unitleren.

Op de WSKO Joannesschool werken we in units. Maar wat is unitleren precies? En hoe ziet dat er bij ons op school uit? Dat vertel ik je graag in dit blog.

Wij werken bij ons op school in heterogene basisgroepen. In unit 3/4, 5/6, en 7/8  gaan de groepen voor de basisvakken rekenen, taal en lezen uiteen en krijgen de kinderen op hun eigen niveau uitleg over de lesstof en begeleiding bij het oefenen van de stof. Bij de overige vakken zoals gym, creatieve vakken en wereldoriëntatie krijgen de kinderen les in hun basisgroep. De kinderen krijgen dus ook les van andere juffen (bij ons op school zijn er helaas geen meesters). Dit heeft als voordeel dat je met meerdere ogen naar de kinderen kijkt en er veel overleg is met collega’s.

Vorig jaar kregen wij de opdracht om het unitonderwijs ook bij de kleuters door te voeren. Dat was een enorme uitdaging. Hoe moesten we dat gaan doen? Wij hebben geen afgebakende vakken en hoe konden we ervoor zorgen dat de kinderen zich veilig zouden voelen als ze in andere groepen zouden zijn? Een vraagstuk waar we een geweldig antwoord op hebben gevonden.

We hadden in elk lokaal standaard een huishoek, een bouwhoek, verfbord, zandtafel, etc. De lokalen waren overvol en we konden niet alle hoeken kwijt die we eigenlijk zouden willen hebben. Ook waren de aanwezige hoeken klein en krap en konden er maar een paar kinderen tegelijk in een hoek spelen. De oplossing bleek uiteindelijk vrij simpel! We hebben ervoor gekozen om de hoeken te verdelen over verschillende lokalen. Op deze manier konden we veel meer hoeken kwijt, ze groter maken en meer speelruimte creëren. We hebben ervoor gekozen om in elk lokaal één grote hoek te plaatsen. In één lokaal is een grote huishoek, in een ander een grote bouwhoek en de volgende een grote themahoek. De watertafel, zandtafel en het verfbord zijn ook verdeeld over de klassen en elk jaar draaien we de hoeken door, zodat steeds andere hoeken in de klas hebt. Omdat we hebben gekozen voor deze manier van werken, kunnen we meer diversiteit in ons aanbod van hoeken aanbieden én houden we budget over voor innovatief materiaal.

‘s Ochtends mogen de kinderen spelen in de hoeken van de andere klassen. In elke hoek spelen maximaal vier kinderen. ‘s Middags blijven alle kinderen in de eigen klas en spelen ze in deze hoeken. We merkten dat de kinderen van groep 2 het best spannend vonden om in een andere klas te gaan spelen. Daarom hebben we het spelen in de hoeken gestimuleerd door dit op de weektaak te zetten. Zo wisten we zeker dat ze een keer in de hoeken van de andere klas zouden spelen. De kinderen die net op school komen vinden het in het begin ook best spannend, maar samen met een klasgenoot durven ze vaak wel en is het al snel gewoon. Na een jaar zien we dat de kinderen net zo gemakkelijk gaan spelen in hun eigen klas als in de klas van een andere juf.

Ook werken we groepsdoorbroken in de kring. Tijdens de ochtend inloop houden we een kleine kring. We werken met leerlingvolgsysteem Inzichtelijk en daarbij staan elke maand doelen centraal. In elke kleuterklas zijn we aan het werk met dezelfde doelen. Het zou een gemiste kans zijn als we dit als collega’s niet samen zouden doen. Daarom maken we een schema voor drie weken waarin we aangeven aan welke doelen we gaan werken en met welke kinderen.

Wanneer de kinderen ‘s morgens binnenkomen hangen ze hun kaartje op het planbord. Als ze die ochtend een kleine kring hebben, hangt hun kaartje al bij het symbool van de klas waar ze verwacht worden. Wij zijn bijvoorbeeld de dolfijnenklas en het kaartje van de kinderen die verwacht worden bij de kleine kring in de dolfijnenklas hangt dan onder een plaatje van een dolfijn. De kleine kring duurt maximaal een kwartier en dan komen de kinderen weer terug naar hun eigen groep. De leerkracht die de kring heeft uitgevoerd, geeft bijzonderheden door aan de desbetreffende leerkracht van de kinderen.

We merken dat we het fijn vinden dat we met meerdere ogen naar de kinderen kijken. Het is fijn om met collega’s over de kinderen te kunnen praten en dat je samen een beeld kunt vormen. Verder vraagt het unitleren een goede samenwerking tussen de leerkrachten. Samen staan we sterk!

Werken jullie ook in units, maar hebben jullie dit op een andere manier vormgegeven? Ik ben benieuwd! Laat je het weten? Mocht je naar aanleiding van dit blog vragen hebben, mail ze dan aan ambassadeurs@kleuteruniversiteit.nl laat een bericht achter op de Facebookgroep Vrienden van Kleuteruniversiteit. Op Instagram ben ik te vinden als: @jufdieke