Inspiratieblog: Kleuteruniversiteit in groep 3 – kan dat wel?

Sigrid Olivier is werkzaam op CBS Het Baken en ambassadeur van Kleuteruniversiteit In dit blog vertelt ze over het uitwerken van projecten in groep 3.

Juf Sigrid: Daar sta je dan … Net de ambassadeurs-button van juf Sanne gekregen, zeventien jaar les gegeven in de groepen 1 en 2 en dan hoor je van je directeur dat je volgend jaar voor het eerst groep 3 mag gaan doen. Dat was even schrikken! Alle aandacht voor de leesmethode, dacht ik direct. Wat ga ik dan doen met die leuke projecten van Kleuteruniversiteit? Hoe ga ik ontwikkelingsgericht aan de slag met alle methodehandleidingen op de plank? Na een nachtje slapen bedacht ik mij, dat ‘mijn’ kleuters in die zes weken heus niet enorm veranderd zouden zijn. Natuurlijk zullen zij de projecten nog steeds waarderen. Aan mij de taak om hier ruimte voor te creëren. En dat vond ik een mooie uitdaging.

Mijn eerste stap was nadenken over de inrichting. Ik had altijd grote dagritmekaarten op A4-formaat. Tot mijn vreugde zag ik, dat de dagritmekaarten van Kleuteruniversiteit in twee formaten verkrijgbaar zijn. De kleinere variant paste perfect op mijn roosterbord. Het pakket Dagritmekaarten is zo uitgebreid, dat ik alle vakken terug kon vinden. Ik heb wel sommige kaarten een ander doel gegeven, maar dat is zo heerlijk aan de materialen: er is ruimte voor eigen inbreng.

Verder zijn de dagkaarten en de maandkaarten natuurlijk net zo leuk in groep 3 als in een kleutergroep. Ik vond het leuk om de hele groep in dezelfde ‘stijl’ aan te kleden, dus werd zelfs de WC-ketting er één met een plaatje uit het pakket Klassenmanagement Met de inrichting was het nu in orde, tijd om na te denken over het eerste project.

Op mijn school hebben we een afspraak dat de eerste schoolweken in het teken staan van groepsvorming. Het is belangrijk om de eerste weken bewust aan de groepssfeer te werken. Hier heb je de rest van het schooljaar plezier van. Ik ging daarom eens kijken welke projecten hiervoor in aanmerking komen. Het project Agent en Boef sprak mij bijzonder aan, maar omdat het voor de kinderen al een enorme overgang was om te wennen aan de nieuwe methodes en dat ook veel tijd en aandacht vraagt, leek het mij verstandiger om te kiezen voor een kleinschaliger project: De vlieger.

Ik ben begonnen met het voorlezen van het boek. Vlak na de zomervakantie sprak de setting van het boek – het strand – de kinderen natuurlijk enorm aan. Zo was er nog volop tijd om het over vakantieverhalen te hebben. In het project staan veel activiteiten waarbij samenwerken voorop staat. Zo gingen de kinderen met een maatje een vlieger maken,  samen buiten vliegeren en samen de schelpen tellen en sorteren. Het was werkelijk een heerlijke start van het schooljaar.

Al snel was het tijd voor het thema van de Kinderboekenweek ‘Griezelen’. Nu koos ik voor het plusproject Toveren gebaseerd op de boeken van Hennie de heks. Op de gang maakte ik een grote themahoek waar de kinderen uit de groepen 1 en 2 samen met de kinderen uit groep 3 konden spelen. Wat voelden de groep 3 leerlingen zich trots, dat zij nu het receptenboek mochten maken! Er was opperste concentratie en betrokkenheid. Het boek kreeg een centrale plek in de themahoek. Na afloop van het thema is het boek verplaatst naar de leeshoek in groep 3.

En niet alleen de kinderen zijn trots. Deze juf is dat ook. De methodes nemen nog steeds een aanzienlijke plek in het rooster, maar de materialen en lessen van Kleuteruniversiteit bieden nét die afwisseling en het extra sausje dat je soms  even nodig hebt. Zij zorgen voor de mooiste momenten waarbij spelend leren centraal staat. Groep 3 heeft mijn hart gestolen en wij zijn, ook in groep 3, nog niet klaar met Kleuteruniversiteit. Kom maar op met nog meer mooie projecten!