Inspiratieblog: werken met de Engelse Kleuteruniversiteit projecten

Juf Petra werkt sinds enige tijd met de Engelse projecten van Kleuteruniversiteit. Ze mailde ons haar verhaal:

Ongeveer vier jaar geleden waren wij als team het er over eens dat we Engels schoolbreed wilden gaan invoeren. We wilden ervoor zorgen dat we het EarlyBird keurmerk zouden behalen voor onze school. Met het hele team hebben we teamscholing gedaan, ik ben zelf nog naar Engeland geweest voor een cursus en vervolgens werd er een methode ingevoerd. Helaas hadden wij als team geen inspraak wat betreft de aanschaf van deze methode.

We zijn met de methode van start gegaan, maar daarnaast ben ik gebruik gaan maken van o.a. de weerkaarten van Kleuteruniversiteit. Elke dag aan het begin van de ochtend voerde ik met mijn groep een gesprekje over het weer en hingen we de kaart met het weertype van die dag op in de klas. Behalve het weer benoemden we ook de dagen in het Engels, begroeten elkaar en starten we de dag met een Engels liedje.

Ik was zeer verheugd toen ik ontdekte dat je bij Kleuteruniversiteit ook Engelse lespakketten kon aanschaffen. Ik heb meerdere pakketten in mijn groep uitgevoerd en de inspiratieworkshop gevolgd op een Kleuteruniversiteit inspiratiedag en ben over alle projecten zeer enthousiast. Ik zie dat de kinderen de Engelse taal veel beter oppakken dan bij de aangeschafte methode. Langzaam maar zeker ben ik steeds meer Engelse lessen van Kleuteruniversiteit gaan geven en minder lessen uit de methode.

Het verschil tussen het werken met de methode en de lespakketten van Kleuteruniversiteit is, dat het thematisch wordt aangeboden en beter past binnen de thema’s waar ik in mijn kleutergroep mee werk. Het sluit beter aan bij de belevingswereld van de kinderen en er zit veel meer afwisseling in activiteiten, waardoor het voor de kinderen veel aantrekkelijker is. Wat ik merk is dat de kinderen eerder actief de Engelse taal gaan gebruiken. De lessen van Kleuteruniversiteit doe ik projectmatig, waardoor de kinderen in korte tijd heel veel Engelse lessen krijgen en daarnaast doe ik nog bijna dagelijks bepaalde routines in het Engels.

In het voorjaar bracht de visiteur van Earlybird een laatste bezoek aan onze school. Wanneer de lessen in alle groepen voldoende waren, zouden wij het Earlybird keurmerk ontvangen. EarlyBird is in 2003 ontstaan uit een initiatief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Het lokale initiatief vond ook buiten Rotterdam snel aanhang. In de loop der tijd heeft EarlyBird zich ontwikkeld tot een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (VVTOE). Als je als school het officiële keurmerk krijgt, betekent dit dat de lessen Engels, vanaf groep 1, van hoogwaardig niveau zijn.

De visiteur was blij verrast tijdens zijn bezoek in mijn kleuterklas. Ik had die weken er voor het thema lente gewerkt en deze les was de afsluiting. De bevindingen van de visiteur kun je lezen in deze samenvatting:

Alle kinderen zitten rondom de tafel, een paar nog maar pas op school en ook nog eens kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. De bear (uit Canterbury) wordt op tafel gezet, waardoor het voor de kinderen meteen duidelijk is dat de volgende les een Engelse les zal zijn.

Thema lente/spring: een fors aantal begrippen komt langs met dikke stapel flashcards. De kinderen kennen ze, ze gebruiken en benoemen ze. Wanneer er wordt door gevraagd naar kleuren levert dit ook al goede antwoorden op.

In prima Engels met nog betere didactiek gaat de groep zingen. De kernbegrippen worden ondersteund door mimiek en gebaren.

Dan is het tijd voor een spelletje Bingo, eerst zegt de juf de woorden en leggen de kinderen fiches op de betreffende plaatjes en daarna wordt dit herhaalt door een leerling. De betrokkenheid is maximaal en tussendoor worden ook nog eens de fiches geteld.

In nagesprek wordt er ook genoemd: neem eens vijf thema’s met elk 50 kernwoorden … zo kom je zo aan 250 woorden per jaar en uitbouw daarna is niet moeilijk. Van woord naar zin, van praten met de juf naar praten met elkaar. Well done!

De komende weken werken we met het Engelse pakket herfst en ook kerst ligt al klaar. We zijn heel blij met deze prachtige lespakketten waarin leren via spel centraal staat en die, in combinatie met, maar ook zonder een methode prima te gebruiken zijn. Nieuwsgierig naar welke Engelse projecten er allemaal zijn? Klik op de afbeelding en krijg een overzicht.

Geef een reactie