Inspiratieblog: Kleuteruniversiteit & Parnassys

Agnes is leerkracht op OBS Waterlelie en ambassadeur bij Kleuteruniversiteit. In deze blog vertelt ze hoe ze het werken met de projecten van Kleuteruniversiteit combineert met de Leerlijnen Jonge Kind in Parnassys.

Agnes: Ik werk al een aantal jaren met projecten van Kleuteruniversiteit en sinds vorig schooljaar heb ik gemerkt hoe goed de projecten passen bij het werken met Leerlijnen Jonge Kind in Parnassys. Ieder thema maak ik een themaplanning en iedere keer staan hier activiteiten uit projecten van Kleuteruniversiteit in gepland.

Na de keuze van thema begin ik met een themaplanning. Die ziet eruit zoals hierboven in het voorbeeld. (Klik op het bovenstaande voorbeeld om deze te downloaden als Word document). In het midden van een themaplanning komt het thema te staan. Daaromheen staan de vakken die staan voor de leerlijnen in Parnassys: taal, rekenen, motoriek, spel en sociaal-emotioneel. Daarnaast is er nog ruimte voor het noteren van de liedjes/versjes, themawoorden (woordenschat), boeken en de ontwikkelingsmaterialen.

Op het moment dat ik een themaplanning ga invullen, kijk ik eerst naar de doelen waaraan ik in die periode wil gaan werken met de kinderen. Deze zijn te vinden onder het kopje begeleiding leerlijnen in Parnassys. Hier boven zie je een voorbeeld van de leerlijn rekenen: tellen en getalbegrip. Ik kies uit deze leerlijn doelen waaraan ik nog niet heb gewerkt met de kinderen of doelen waarvan ik weet dat kinderen er nog moeite mee hebben. Deze noteer ik dan in het desbetreffende vak in de themaplanning. Een ingevulde themaplanning ziet er bij mij zo uit (zie afbeelding hieronder). Er kunnen uiteraard verschillen ontstaan bij verschillende gebruikers. Dit is een themaplanning van vorig jaar over het thema Indianen.

Zoals je ziet heb ik bij de leerlijn taal gekozen om te werken aan meerdere leerdoelen. Het eerste gekozen doel (herkent een klank in een reeks losse klanken) bied ik vrijwel voor de eerste keer aan de kinderen aan, maar het tweede doel (onderscheidt woorden in zinnen) heb ik al eerder aangeboden. Omdat ik merkte dat de kinderen dit lastig vonden (ook groep 2), heb ik er bewust voor gekozen om het leerdoel nogmaals centraal te stellen en op te nemen in mijn themaplanning. Voor groep 2 heb ik twee leerdoelen aan elkaar gekoppeld. Auditieve synthese vinden sommige kinderen nog lastig en ook dit leerdoel heeft al vaker centraal gestaan bij de uitvoering van een project.

In het vak achter de leerlijn taal vul ik in op welke manier ik met de leerlingen werk aan deze leerdoelen. In dit geval heb ik vier lessen gevonden uit het project Indianen van Kleuteruniversiteit die aansluiten bij de leerdoelen. Daarnaast vul ik ook nog andere bronnen in die ik passend vind bij de leerdoelen.  Zo heb ik dit ook gedaan voor de leerlijnen rekenen, spel, motoriek en sociaal-emotioneel. Het voordeel van werken met Kleuteruniversiteit is dat er in ieder project meerdere lessen zitten die aansluiten bij doelen uit Leerlijnen Jonge Kind in Parnassys. Zo is er altijd wel een project te vinden bij een bepaald thema. Merk je dat leerlingen het lastig vinden of het zich minder snel eigen maken? Dan weet je dat er in een volgend project dat je kiest ook gewerkt wordt aan deze leerdoelen. Zo komen ze er meerdere keren per schooljaar mee in aanraking.

Na het maken van een themaplanning koppel ik deze als document in Parnassys aan mijn groep. Zo kan iedereen zien waar je op dat moment mee bezig bent. Ook heb ik een uitgeprinte versie, vaak A3-formaat, in de klas liggen. Het gebeurt mij namelijk regelmatig dat ik tijdens het uitvoeren van een thema dingen aanpas. Ik bedenk activiteiten die goed aansluiten, maar leerlingen komen zelf ook met suggesties. Deze aanpassingen vul ik eerst met pen in op de uitgeprinte versie en later verander ik dit in Parnassys. Op deze manier staat aan het einde van een thema de volledig ingevulde themaplanning in Parnassys.

Leerdoelen in uitvoering
Aan de hand van de volgende foto’s vertel ik je kort aan welke leerdoelen er worden gewerkt.

Activiteit letters in de kookpot:

De leerlingen gaan een hele bijzondere soep maken, namelijk: lettersoep. De letters in deze soep vormen een woord. Welk woord hoor je?
Passend bij het leerdoel ‘voegt klanken samen tot een woord’ en ‘onderscheidt verschillende klanken binnen een woord’.

Activiteit pijlen schieten:

De indianen hebben ruzie gekregen om wie zijn pijl het verst gegooid heeft. Kunnen de kinderen helpen kijken?
Passend bij de leerdoelen ‘ordent voorwerpen kort-lang’ en ‘afpassen van lengte’.

Hoekenspel:

Deze kinderen spelen in en rondom de tipi.
Passend bij de leerdoelen ‘speelt naast andere kinderen zijn rol’, ‘neemt meer initiatief tot samenspel in een rollenspel’ en ‘speelt gezamenlijk een interactief rollenspel’.