Inspiratieblog: Hoe Kleuteruniversiteit en ZML onderwijs goed samengaan

Susanne Oversier is leerkracht op de A.J Schreuderschool, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In deze blog vertelt ze op welke mogelijke manieren er in het ZML onderwijs met Kleuteruniversiteit gewerkt kan worden.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe producten ontwikkeld bij Kleuteruniversiteit waardoor het ook voor het ZML onderwijs mogelijk is om mee te werken. Kennen jullie bijvoorbeeld al de peuterprojecten? Of de KET-projecten? En wat dacht je van de dagritmekaarten en actiebladen. Ik neem jullie mee in mijn ervaringen met deze producten in het ZML onderwijs in de hoop dat jullie net zo enthousiast worden of zijn net als ik!

Dagritmekaarten
Ken je al de dagritmekaarten van Kleuteruniversiteit? Mijn ervaring is dat deze prima bruikbaar zijn binnen het ZML onderwijs. Op mijn vorige school heb ik hier langere tijd mee gewerkt en konden alle kinderen precies vertellen, zelf met ondersteunende gebaren, wat er op het dagritme stond voor die dag. De getekende kaarten laten duidelijk een bekende activiteit zien die hoort bij het vakgebied.

Peuterprojecten
Het niveau van de kinderen binnen het ZML onderwijs is vaak lager dan dat van de kinderen in het regulier kleuteronderwijs. Het niveau van de reguliere Kleuteruniversiteit projecten is voor de kinderen in mijn klas vaak te hoog. En daarom werken wij zoveel mogelijk met de peuterprojecten. Deze sluiten bijzonder goed aan bij de doelen waaraan gewerkt wordt in mijn klas én ze sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Een Kleuteruniversiteit-peuterproject bestaat uit losse activiteiten en biedt geen planning. Het project begint met een startactiviteit en wordt aangevuld met losse kringactiviteiten op het gebied van taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en spel en bewegen. Per project komen wisselende onderdelen aan bod. Zo zit er bijvoorbeeld in het project Herfst met Luuk en Lotje een beeldende vorming-activiteit en in het project Vriendschap niet. Project vriendschap bevat juist weer spellen. Dit zorgt voor een fijne afwisseling in de activiteiten per project.

KET-projecten
Voor kinderen in het ZML onderwijs, maar ook voor NT2 kinderen is woordenschat een belangrijk onderdeel gedurende de schooldag. Hier wordt vaak veel aandacht aan besteed en dat kan nu ook spelenderwijs met de KET-projecten. KET staat voor Kinderen met Extra Taalbehoeften. In deze projecten zitten activiteiten die alleen maar gericht zijn op woordenschat. Er zitten bij de lessen extra activiteiten om de woorden en betekenissen extra te kunnen oefenen en toe te kunnen passen in verschillende situaties. Bij ieder project staat er een onderdeel uit het verhaal centraal waar de woorden aan worden opgehangen of bij worden gezet zodat de woorden altijd zichtbaar zijn en je naar de woorden kunt verwijzen tijdens de activiteiten.

Er komen steeds meer KET-projecten bij, zodat je deze los of naast de reguliere projecten kunt gebruiken.
Mijn ervaring met de KET-projecten is dat deze voor de jongste kinderen binnen het ZML onderwijs vaak nog te moeilijk zijn, maar dat deze voor de oudere kinderen wel heel goed te gebruiken zijn en zij de activiteiten heel erg leuk vinden om uit te voeren. Dus dit is zeker een aanrader om eens te proberen met de kinderen!

Actiebladen
De afgelopen periode heb ik gewerkt met de actiebladen cijfers. Het fijne van de actiebladen is dat je zelf kunt kiezen welke wel of niet geschikt zijn voor je groep en dat er bij iedere activiteit niveaus zijn waarop je de kinderen kunt laten werken. Zo kun je binnen de klas met deze bladen superfijn differentiëren. Zoals ik ook al heb vermeld bij het werken met een KET-project, is dat bij de actiebladen hetzelfde; voor de jongste kinderen in de klas zijn deze bladen nog te moeilijk, maar voor de oudere en ook voor de hogere groepen zijn deze bladen heel goed te gebruiken.

Waar in het regulier onderwijs door de kinderen zelfstandig gewerkt wordt met de actiebladen, werk ik met de kinderen samen aan de bladen. Ze zijn spelenderwijs en actief bezig, maar kunnen dit net zoals andere activiteiten niet zonder begeleiding van een leerkracht of assistent. Ook herhaal ik de activiteit meerdere keren en probeer de kinderen steeds wat losser te laten, zodat ze uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk aan de slag kunnen met de actiebladen.

Vaak wordt er gedacht dat Kleuteruniversiteit iets is voor het regulier kleuteronderwijs, maar hopelijk heb ik jullie met deze blog laten zien dat er ook binnen het ZML onderwijs veel en leuk met Kleuteruniversiteit gewerkt kan worden.

Wil je meer weten of zien rondom het werken met Kleuteruniversiteit in het ZML onderwijs of heb je nog vragen? Volg mij op Instagram via @jufsuusinactie en stuur mij een berichtje. Je kunt natuurlijk ook de ambassadeurs bereiken via de groep Vrienden van Kleuteruniversiteit op Facebook of mail naar ambassadeur@kleuteruniversiteit.nl.