Inspiratieblog: zo dicht ik het gat naar groep 3

Juf Annelieke is leerkracht in groep 1/2/3 van Jenaplanschool De Open Hof in Hoogerheide en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In dit blog vertelt ze hoe je het gat van groep 2 naar groep 3 kunt dichten en natuurlijker kunt laten verlopen.

Elk jaar merk ik weer dat kinderen in groep 3 nog niet toe zijn aan het schoolse leren. In groep 1/2 leren ze voornamelijk spelenderwijs in de hoeken en tijdens kleine kringen. Dat wilde ik ook voor de kinderen in groep 3. Ook zij verdienen het om te mogen spelen, want daar hebben ze heel veel baat bij. Ik maak de overgang in mijn groep 1/2/3 kleiner door sommige kinderen van groep 1/2 al mee te nemen naar groep 3 en groep 3 mag ‘gewoon’ nog spelen.

In bijna alle groepen 3 wordt gebruik gemaakt van een methode voor beginnende lezers. Zo wordt er structureel gewerkt aan het aanbieden van letters en het leren lezen van woorden. Ook ik gebruik in mijn 1/2/3 een methode. Onze school heeft gekozen voor de methode Veilig Leren Lezen. Maar naast leren lezen, is ook spel en de wereld ontdekken heel belangrijk voor de kinderen in groep 3. Daarom gebruik ik naast de leesmethode ook de plusprojecten van Kleuteruniversiteit.

Plusproject De Olifant begin groep 3

Toen ik voor het eerst groep 1/2/3 kreeg, wilde ik er echt één groep van maken, de kleuters laten werken met Kleuteruniversiteit projecten en groep 3 laten aansluiten bij dit aanbod. Of je nu een combinatie groep 3 hebt of een homogene groep 3, het ís mogelijk om naast je methode te werken met de projecten van Kleuteruniversiteit. Ik vertel je graag hoe ik dat doe.

Plusproject Zo werkt mijn lichaam

Ik gebruik voor groep 3 en groep 2 (kinderen die daar aan toe zijn of die er zelf voor kiezen) de plusprojecten van Kleuteruniversiteit. Ik maak hiervoor per jaar een planning. Vorig jaar heb ik alle thema’s (van Kleuteruniversiteit) in mijn groep 1/2/3 gekoppeld aan de thema’s van Veilig leren lezen. Hierbij heb ik rekening gehouden met de projecten voor groep 1/2. Als je de thema’s van groep 3 wilt koppelen aan de plusprojecten van Kleuteruniversiteit is dat in mijn ervaring zeker mogelijk. Wel moet je af en toe een beetje creatief zijn, omdat de projecten van Kleuteruniversiteit niet één op één te koppelen zijn aan de thema’s uit de leesmethoden. Zo past het project van Leonardo Da Vinci bij een thema over geschiedenis maar ook over uitvinders, zelfs over boeken en ook over voertuigen. Er zijn dus altijd meerdere mogelijkheden.

Plusproject Leonardo da Vinci

De thema’s uit de leesmethode duren ongeveer twee tot vier weken. Dit is een vrij korte periode. Als je iedere twee á drie weken klaar wilt zijn met een plusproject móét je wel bijna dagelijks een opdracht uitvoeren. Het is haalbaar, maar ik heb daar vorig jaar niet voor gekozen. Toen heb ik de activiteiten van een plusproject verspreid over twee thema’s van groep 3. Het overkoepelende thema sloot aan in de klas en stond vol in de aandacht. Als het tweede thema in de leesmethode aan de beurt was, lazen we wel die boeken, maar volgden we nog wel het thema waar we mee bezig waren. Het voordeel is dat ik dit schooljaar weer andere plusprojecten kan gebruiken om mee aan de slag te gaan. (De thema’s die vorig jaar niet zijn aangeboden.)

Plusproject Zo werkt mijn lichaam

Mijn ervaring is dat de kinderen het geweldig vinden om helemaal op te gaan in een thema, de hoeken passen bij het thema en de plusprojecten bieden de uitdagingen die kinderen in groep 3 nodig hebben. Ook eind groep 3 zijn de plusprojecten prima in te zetten, al zijn er wellicht een aantal opdrachten die enigszins aanpassing behoeven omdat kinderen op taal- en rekengebied verder zijn. Bij bijna alle plusprojecten worden er suggesties gegeven om de activiteiten uit te breiden. Ik heb de koppeling met de plusprojecten en Veilig leren lezen alvast gemaakt, dus als je aan de slag wilt kun je zo beginnen!

Ook als je met lijn 3 werkt is er een combinatie mogelijk met de plusprojecten van Kleuteruniversiteit. Bij lijn 3 werk je in periodes van vakantie tot vakantie. De plusprojecten lopen langer door, maar door de overlap van de thema’s heb je juist heel veel keuze en heb je de kans om een plusproject helemaal uit te diepen. Of je koppelt thema’s aan elkaar … Zo kan Boer Boris ook best een keer op de fiets naar de markt gaan, toch?

Ik merk in mijn klas dat de kinderen het werken aan de activiteiten uit het plusproject bijzonder leuk vinden. Het zorgt voor een verdieping van het onderwerp en geeft een hoop spelplezier. Zo deden we onlangs een tof spel tijdens het plusproject De Olifant : de kinderen krijgen een stapel getallen, ze spelen dit spel in tweetallen. Ze leggen op het zelfde moment een getal op tafel en de winnaar was degene met het hoogste getal. Dit spel gaat door totdat een iemand geen kaarten meer heeft. Meerdere groepen hebben dit spel gespeeld, er werd gelachen en de oooohhhh’s en aaaahhhh’s vlogen door de klas. De kinderen waren erg betrokken en vragen nog regelmatig of ze het spel nog eens mogen spelen! Zo werd er spelenderwijs ontzettend veel geleerd en plezier gemaakt, de betrokkenheid was zeer hoog.

Ik hoop dat deze blog  je helpt om de koppeling te maken tussen je leesmethode en de plusprojecten van Kleuteruniversiteit. Hoe werk jij met de plusprojecten van Kleuteruniversiteit in groep 3? Ik ben benieuwd en hoor graag of je nog leuke tips en ideeën hebt. Je kunt me vinden op Facebook in de groep ‘vrienden van Kleuteruniversiteit‘ en op Instagram als @jufannelieke.