Aan de slag met Junioruniversiteit in groep 1/2/3

Maartje Ramakers is werkzaam in groep 1/2/3 op basisschool de Weiert in Arcen en is ambassadeur van Kleuteruniversiteit. In deze blog vertelt zij hoe ze de projecten van Junioruniversiteit inzet in haar groep.

Sinds 2021 heb ik groep 1/2/3. Vanuit de kleutergroepen zijn we gewend om thematisch te werken en we willen groep 3 hier ook graag in meenemen. We liepen er tegenaan dat groep 3 veel met methodes aan het werken was, los van groep 1/2. Dit wilden we graag anders doen. Een leuke uitdaging waar Junioruniversiteit perfect bij gebruikt kan worden!

Voorbereiding

Voor de start van het schooljaar wilden we graag aan de slag met een project rondom de gouden weken. We zijn op zoek gegaan naar een thema dat gericht is op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het liefst een thema dat een uitdagende leeromgeving creëert. Het Kleurenmonster leek ons het perfecte thema. Zowel Kleuteruniversiteit als Junioruniversiteit hebben hier een project bij gemaakt; het idee om de projecten te gaan combineren was geboren.

Voordat ik het project voor groep 3 ben gaan lezen en bekijken, heb ik eerst met mijn collega’s de doelen die in het eerste blok van onze reken- en leesmethode aan bod komen uitgewerkt. Deze hebben we gekoppeld aan de digikeuzebord-doelen: dit is het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken voor groep 1 en 2.

Voorbeeld van de koppeling van doelen:

Omdat we voor de eerste keer op deze manier met de doelen werkten, kostte het even wat tijd om alles op een rij te krijgen. Ik merkte wel dat ik een veel beter overzicht kreeg van het aanbod, omdat ik precies wist welke doelen er aangeboden gingen worden tijdens het thema. Ik heb de uitgewerkte doelen bewaard, zodat ik die de komende jaren opnieuw kan gebruiken. Het uitwerken van de doelen is dus een investering waar je nog jaren profijt van hebt.

Combineren van projecten

Toen we de doelen voor de aankomende periode helder voor ogen hadden, kon het allerleukste werk beginnen: de projecten bekijken en gaan brainstormen. Voor de start van het thema heb ik gekeken naar de startactiviteiten die in de projecten staan. In het project van Kleuteruniversiteit vinden de kinderen een touw. Het touw leidt uiteindelijk naar een monster dat in de war is: het is helemaal in het touw gewikkeld! Het project van Junioruniversiteit begint met dat de kinderen een brief en een hersenposter krijgen. Deze twee activiteiten heb ik gecombineerd door de brief uit het project van Junioruniversiteit wat aan te passen en samen met het Kleurenmonster te verstoppen. De kinderen vonden een touw op de gang en volgden het touw tot ze het monster en de brief vonden. De brief moest natuurlijk meteen gelezen worden!

Ik vind een van de leukste dingen van het project Emoties en het brein dat het een rode draad heeft; de kinderen kunnen verbindingen verdienen voor op de hersenposter. Aan het begin van iedere activiteit wordt het start- en einddoel benoemd. Deze doelen staan ook op de verbindingskaarten. Deze kaarten krijgen de kinderen na iedere activiteit en maken visueel wat er gebeurt in je hersenen wanneer je iets nieuws leert. Gedurende het thema maken de hersenen van de kinderen heel wat nieuwe verbindingen en dat is mooi te zien op de poster! De uitleg over de verbindingen wordt in de brief aan het begin van het thema ook aan de kinderen uitgelegd. Omdat wij twee projecten combineerden, heb ik ook voor de Kleuteruniversiteit-activiteiten verbindingskaarten gemaakt. De kinderen werden erg enthousiast van de nieuwe verbindingen en de poster die steeds voller kwam te hangen.

Wegzetten in je programma

Doordat er in de projecten wereldoriëntatie-, reken-, taal-, sociaal-emotionele en bewegend leren-activiteiten te vinden zijn, kun je het eigenlijk perfect wegzetten in je planning. Wanneer je helder hebt welke doelen je wilt aanbieden, kun je selecteren welke activiteiten hier het beste bij passen. De activiteiten bieden voldoende materialen voor de verwerking van de les. Dit kun je inzetten in plaats van of naast je methode.

Ik vind het zelf heel fijn dat er beredeneerde, thematische en vooral passende activiteiten zijn bij de doelen die aangeboden worden in groep 3. Denk bijvoorbeeld aan woordkaarten die je samen met de activiteit ‘Grote en kleine monsters’ kunt gebruiken tijdens het bewegend leren of het oefenen met getalbeelden. Tijdens de activiteit ‘Grote en kleine monsters’ krijgen de kinderen een kaartje met hierop een getalbeeld. Vervolgens vergelijken ze met elkaar: wie heeft er meer en wie heeft er minder? Het kind dat minste heeft wordt het kleine monster en het kind dat het meeste wordt het grote monster. De kinderen vonden het super! Ze vonden het uiteraard vooral leuk om ook echt een monster te spelen.

Aanpassen naar wat leeft

De sociaal-emotionele activiteiten zijn ideaal om te gebruiken tijdens de gouden weken, maar natuurlijk ook tijdens de zilveren weken (de periode na de kerstvakantie). In de activiteit ‘Voor iedere fout een oplossing’ maken kinderen kennis met helpende en niet helpende gedachten. Een heel belangrijk onderwerp om de kinderen te leren samen over iets te praten, want hier kun je het hele jaar op terugvallen. Wij werken in de klas met de leerkuil; de helpende en niet helpende gedachten heb ik daar dus meteen aan gekoppeld! Op deze manier probeer ik de activiteiten uit het project steeds wat aan te passen naar wat er leeft in de groep om het thema zo nog meer te laten leven. Bij de kinderen zorgen de thematische kringen en instructies voor een hoge betrokkenheid en veel enthousiasme. Vooral omdat we steeds weer een nieuwe verbinding op de poster mogen plakken!

De belangrijkste tip van mij? Durf te vertrouwen op je eigen kennis over de kinderen en je aanbod. Je kunt de methode gebruiken op momenten dat je deze denkt nodig te hebben, maar vervang het vooral waar het kan!

Hopelijk heeft deze blog je geïnspireerd om ook met Junioruniversiteit aan de slag te gaan. Wil je meer van mijn klas en werkwijze zien? Volg me dan op Instagram via @deklasvanjufmaartje. Heb je na deze blog vragen over het werken met Junioruniversiteit of groep 1/2/3? Stuur me dan gerust een bericht!