Tips voor thuis: We gaan op speurtocht!

Kinderen leren door middel van spel, observeren en ontdekken. Speurtochten zijn leuk, leerzaam en gemakkelijk uit te voeren en ze dagen kinderen uit om op ontdekking te gaan, waardoor er leerzame situaties kunnen ontstaan. Een speurtocht maakt een kind meer bewust van zijn omgeving en hij zal al snel zelfstandig ontdekkingen doen en dingen benoemen. Een speurtocht zorgt voor beweging, gezelligheid en teamwork. Kleuteruniversiteit heeft al eerder diverse speurtochten gedeeld die ouders zonder veel moeite met hun kind kunnen uitvoeren en op deze pagina delen we er nóg meer. Ook geven we per speurtocht een korte uitleg.

Kleurenspeurtocht

Het leren herkennen en benoemen van kleuren is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van jonge kinderen. Kinderen moeten eerst informatie vergaren voordat ze ‘kleur’ als een begrip kunnen begrijpen. Ze moeten leren waar het concept ‘kleur’ voor staat. Het is geen maat of vorm, of benaming van een voorwerp of hoeveelheid. Constante herhaling en uitleg over wat kleur is, en wat het niet is, zal een kind uiteindelijk helpen om kleur als een concept te doen begrijpen. Zoals het kunnen zien en aangeven dat een rood potlood anders is dan een geel potlood. Als dat besef er is, is het vaak makkelijk om ze de namen van de kleuren aan te leren.

Je kunt met een kind sorteren op kleur zonder daarbij de kleur te benoemen. Het kind toont aan dat hij onderscheid maakt en dezelfde kleur herkent. De volgende stap is het benoemen van de kleur. Dan toont het kind zowel passief als actief begrip van de kleur. In een nog later stadium leren kinderen dat sommige kleuren gemaakt worden door twee andere kleuren te mengen. Dit is bijna iets magisch voor kinderen, ze voelen zich een kleurentovenaar.

Naast het concept ‘kleur’ moeten kinderen ook de taal leren die hoort bij het begrip. Het stelt ze in staat de wereld om hun heen te beschrijven. Het aanleren van kleuren kun je het beste op een speelse manier doen, middels dagelijkse ervaringen en activiteiten, bijvoorbeeld bij het opruimen van de boodschappen of het voorlezen. Of ga op onze kleurenspeurtocht, zowel binnen als buiten!

De kleurenspeurtocht wordt in drie varianten aangeboden. De eerste twee pagina’s geven ruimte om zelf objecten te tekenen met de kleur die voor het vak staat. De derde pagina biedt alle kleuren op één bladzijde. Bij de vierde pagina zoeken kinderen zoveel mogelijk items met een kleur en bekijken ze nadien bij welke kleur ze de meeste items hebben gevonden.


Vormenspeurtocht

Het leren herkennen en benoemen van vormen is een belangrijke vaardigheid voor rekenen en wiskunde. Voor jonge kinderen is het een heuse ontdekkingstocht. De wereld zit werkelijk vol met vormen. Het begrijpen, herkennen en benoemen stelt ze in staat om de wereld beter te begrijpen en connecties te zien. Op jonge leeftijd is het al voldoende als kinderen kunnen aangeven of een vorm hetzelfde of verschillend is. Denk aan een vormendoos, waarbij baby’s proberen een vorm in het juiste gat te krijgen. Later leren we ze de juiste benaming van de vormen en moedigen we ze aan deze vormen te duiden in hun omgeving. Het zien, benoemen en herkennen van vormen is niet alleen van belang voor het latere rekenen en wiskunde, maar eveneens voor het leesonderwijs. Het kunnen onderscheiden van vormen noemen we visuele waarneming. Dit is ook van belang bij het onderscheiden van verschillende tekens, zoals bijvoorbeeld letters.

De vormenspeurtocht wordt in drie varianten aangeboden. De eerste twee pagina’s geven ruimte om zelf objecten te tekenen met de vorm die voor het vak staat. De derde pagina biedt alle vormen op één bladzijde. Bij de vierde pagina zoeken kinderen zoveel mogelijk items met een vorm en bekijken ze nadien bij welke kleur ze de meeste items hebben gevonden.


Letterspeurtocht

Het kunnen herkennen en benoemen van letters is belangrijk voor het aanvankelijk leesproces, dat zal geen verrassing zijn. Voordat kinderen hiermee aan de slag gaan, is het belangrijk dat ze zich eerst andere vaardigheden meester maken, zoals bijvoorbeeld het herkennen en benoemen van vormen, het kunnen horen van klanken, en kennis van begrippen als eerst en laatste. In de kleutergroepen wordt de basis gelegd voor deze vaardigheden. Als je kind interesse toont in letters, ga dan buiten of binnen op letterspeurtocht. De eerste stap hierbij is het zoeken van dezelfde letters als op het blad. De kinderen moeten daarbij goed opletten waar ze letters zien die er net zo uit zien. Daarna kun je de klanken ook samen met je kind benoemen. Let wel op dat je de letters fonetisch benoemt, dus ‘sssss’ en niet ‘es’, ‘t’ en niet ‘tee’. Kinderen leren de klanken zodat ze daar woorden van kunnen maken. Van de losse letters b-a-l maken ze het woord ‘bal’. Als je de letters volgens het alfabetisch principe benoemt, maken de kinderen van de letters het woord bee-aa-el. Daar valt geen bal van te maken!

De letterspeurtocht wordt in verschillende varianten aangeboden. De pagina’s hebben verschillende letters en twee manieren van invullen. Bij de eerste versie tekenen kinderen de voorwerpen waar ze de letters op zien. Bij de tweede kruisen de kinderen aan welke letters ze vinden, nadien bekijken ze welke letters ze het meeste hebben gevonden.


Cijferspeurtocht

Cijfers hebben vaak een grote aantrekkingskracht op kinderen. Wat is nou het grootste cijfer dat er is? En wat komt er toch voor de nul? Voor de ontwikkeling van kinderen heeft een cijfer meerdere aspecten. De eerste stap daarin is het herkennen en benoemen van de cijfers. Vervolgens gaan we kijken of je ook de juiste hoeveelheid aan de cijfers kunt koppelen. Tot slot leer je om de cijfers in verhouding tot elkaar te plaatsen. In welke volgorde horen ze te staan en welk cijfer is meer, de 3 of de 7? Met de cijferspeurtocht gaan kinderen op zoek naar de cijfers om hen heen. Want als je hier op gaat letten, zul je ontdekken dat er overal cijfers zijn! Bespreek ook met je kind wat een cijfer aanduidt, een gewicht, een tijdstip of iets anders.

De cijferspeurtocht wordt in verschillende varianten aangeboden. Je kunt de voorwerpen tekenen waarop je de cijfers hebt gevonden in het lege vak of je kunt tellen hoe vaak je de cijfers tegenkomt. Daarnaast zijn er verschillen in de cijfers die aangeboden worden en of ze al dan niet in de juiste volgorde staan. Kijk hierbij goed naar de interesses van je kind en zijn/haar niveau.

 


Verkeersbordenspeurtocht

Verkeersborden zijn er overal! In de stad misschien wel wat meer dan in een dorp. Pas in groep 7 hoeven kinderen de exacte betekenis achter de borden te kennen, maar in de tussentijd is het leuk én leerzaam om samen op zoek te gaan naar de verschillende verkeersborden. Het brengt vast ook grappige en mooie gesprekken op gang. Je kunt samen praten over hoe je het beste kunt oversteken en hoe je kunt zorgen dat je zichtbaar bent voor het overige verkeer. Als je kind interesse toont in de borden kun je kort iets vertellen over het verschil tussen de gebods- en verbodsborden.

De verkeersbordenspeurtocht wordt in twee varianten aangeboden; één waarbij de borden enkel gezocht moeten worden, en één waarbij je kunt bijhouden hoeveel keer je het bord hebt gezien.


Natuurspeurtocht

Lekker wandelen in het bos op zoek naar beestjes, bladeren en vruchten van de bomen. In de winter kom je tot de ontdekking dat er een heleboel andere dingen te vinden zijn in het bos. Ook dat biedt aanleiding tot een gesprek. Want waar zijn alle bladeren toch gebleven? Welke dieren houden een winterslaap? En van welke bomen liggen de vruchten en noten nu op de grond?

De natuurspeurtocht wordt in twee varianten aangeboden; één waarbij de items enkel gezocht moeten worden, en één waarbij je kunt bijhouden hoeveel keer je de items hebt gezien.


Kerstvakantiespeurtocht

Lekker naar binnen gluren mag met deze kerstvakantiespeurtocht. Niets is gezelliger dan deze dagen samen wandelen door de wijk. Het liefst als het in de middag al een beetje schemerig wordt. Wie hebben er allemaal een kerstboom staan? Zie je een lichtsnoer hangen? En wie heeft er een kerstkrans aan de deur?

De kerstvakantiespeurtocht wordt in twee varianten aangeboden; één waarbij de items enkel gezocht moeten worden, en één waarbij je kunt bijhouden hoeveel keer je de items hebt gezien.

In deze video geeft Sanne een goeie tip voordat je op speurtocht gaat!