Kleuteruniversiteit organiseert inspiratiedagen voor kleuterleerkrachten. Op deze studiedagen worden door gediplomeerde professionals uit het onderwijs diverse workshops gegeven aan kleuterleerkrachten. Zo worden onderwerpen als hoogbegaafdheid, rekenen, taal, muziek, Engels, ICT, internet&apps, natuur&techniek en sociaal emotionele ontwikkeling behandeld. Het workshopaanbod varieert per inspiratiedag. De inspiratiedagen zijn bedoeld om leerkrachten te informeren, enthousiasmeren en zeer praktisch van aard zodat leerkrachten direct aan de slag kunnen met hun groep.

Aanmelden/toegangskaarten aanschaffen kan eenvoudig en zonder extra kosten gewoon via onze webwinkel. Je kunt je ook ‘op rekening’ inschrijven voor deze dagen. Aanmelden gaat dan via email, waarna je school een factuur ontvangt voor het aantal deelnemers. Klik op de inspiratiedag waar je geïnteresseerd in bent voor meer informatie over aanmelden.

Tip: Als je in het primair onderwijs werkt, heb je conform je CAO recht op twee uur per week individuele professionele ontwikkeling bij een voltijdbaan. Deze tijd staat los van teamscholingen en kan worden gespaard tot scholingsdagen. Verder is er per school gemiddeld tenminste 500 euro per FTE beschikbaar voor deze scholingen. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad beslist meestal hoe het totaalbudget wordt verdeeld. Doe dus navraag op jouw school en zorg ervoor dat je jouw budget kunt inzetten voor het bijwonen van een Kleuteruniversiteit inspiratiedag!

De komende inspiratiedagen zijn: