Klankklas 1 biedt spelenderwijs de klanken aan die tijdens de eerste periode van het leesproces aan bod komen: m – r – p – i – aa- s – v – e. Daarnaast worden er diverse begrippen aangeboden die eveneens belangrijk zijn voor het aanvankelijk lezen nl; eerste, begin, middelste, eind, achteraan, als laatste e.d.
Spelenderwijs krijgen de kinderen vriendelijke feedback en worden beloond voor een goed antwoord.

Klankklas 2 biedt spelenderwijs de volgende klanken aan: t, oo, n, ee, b.

Spelenderwijs krijgen de kinderen vriendelijke feedback en worden beloond voor een goed antwoord.

Klankklas 3 biedt spelenderwijs de volgende letters aan: z, h, a, d, k, en g.

Spelenderwijs krijgen de kinderen vriendelijke feedback en worden beloond voor een goed antwoord.

In deze leerzame app rondom robots worden spelenderwijs de volgende rekenkundige begrippen aangeboden: Kleuren, Vormen, Reeksen, en Cijfers & hoeveelheden.

De leesklas app oefent spelenderwijs het leren lezen door middel van de volgende spellen: Hakken en plakken van woorden, Woorden lezen, Zinnen lezen en Verhaaltjes lezen.
Ook als kinderen nog niet kunnen lezen is deze app goed te gebruiken door de auditieve ondersteuning die wordt geboden. Hiermee ontwikkelen en vergroten kinderen hun woordenschat.

Deze app biedt vijf verschillende spellen: Puzzels, Zoek de verschillen, Wegen, IQ test en Programmeren. Wanneer een spel wordt voltooid, spelen de kinderen een minigame als beloning.
Een leuke app die zich richt op doelen als: logisch redeneren, ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen.