Tips voor thuis: Een kijkje in een kleutergroep + gratis download

Ambassadeur Kim 2021 Ambassadeur Sigrid 2021Hoera, jouw kind gaat of zit net op de basisschool. Een spannende tijd! Maar wat doet jouw kind eigenlijk precies op school? Als je het je kind vraagt, is de kans groot dat hij er weinig over wil of kan zeggen. Sigrid en Kim werken allebei al jaren in het basisonderwijs en nemen jullie mee naar hun groep, zodat je een beter beeld hebt van hoe een schooldag eruitziet. Onderaan de blog vind je ook nog een link naar een gratis download die je thuis kunt gebruiken.

Er zijn natuurlijk veel verschillende manieren om les te geven en iedere school heeft zijn eigen missie en visie. Toch zullen de volgende onderdelen waarschijnlijk aan bod komen tijdens de schooldag van jouw kind:

  1. Inloop
  2. Kring (grote en kleine)
  3. Werkles
  4. Buiten spelen
  5. Afsluiten dag

Inloop
Tijdens de inloop komen kinderen ’s ochtends de klas binnen. De inloop eindigt wanneer alle kinderen binnen zijn en de les start. Op veel scholen beginnen de kinderen met een startopdracht. Er ligt dan bijvoorbeeld werk op tafel, zoals boeken of een puzzel. Of de kinderen kiezen zelf een activiteit op het keuzebord en starten in de spelhoeken. Door de inloop leren kinderen om even zelfstandig aan de slag te gaan en geeft hen de mogelijkheid om de schooldag rustig op te starten. Sommige scholen starten de dag met de hele klas in de kring en dan legt de leerkracht iets klaar waarmee de kinderen aan de slag kunnen gaan tot de kring compleet is.

Dagritmekaarten
Jonge kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijke routines. In veel klassen wordt er dan ook gebruikt gemaakt van dagritmekaarten om de structuur van de dag weer te geven. Voor jongere kinderen is het fijn om een overzicht te hebben welke activiteiten ze achtereenvolgens gaan doen. Vaak worden dezelfde routines op een dag gehanteerd; het bespreken van de dagritmekaarten, een goedemorgen-liedje, het bespreken van de dagen van de week en een opruimliedje zijn enkele routines die de structuur van de dag voor jonge kinderen verduidelijken.

Grote en kleine kring
Je hebt vast weleens gehoord van ‘de kring’. Maar wist je ook dat er een grote en een kleine kring bestaat? In de grote kring worden activiteiten aangeboden die bedoeld zijn voor de hele groep, zoals de dag opstarten (benoemen welke dag het is en welke activiteiten er allemaal gedaan worden op die dag), een rekenactiviteit of een taalactiviteit, maar er wordt ook bijvoorbeeld een boek voorgelezen. De grote kring versterkt het groepsgevoel, aangezien alle kinderen met dezelfde activiteit bezig zijn. De grote kring is ook de plek om te oefenen met luisteren naar elkaar en spreken in een grote groep. Kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen wanneer een ander aan het woord is en om gedurende het kringmoment op hun plaats te blijven zitten.

In de kleine kring worden activiteiten gedaan die bedoeld zijn voor een kleinere groep leerlingen. De leerkracht is aan het werk met een kleinere groep, terwijl de andere kinderen zelfstandig aan het werk zijn met een andere opdracht. Een voorbeeld van een kleine kring is rijmen of het oefenen met een beginletter: ‘Zie je een voorwerp in het lokaal dat begint met de letter /k/ van kleurenmonster?’

Werkles
Jonge kinderen leren vanuit betekenisvol spel. Daarom wordt meestal gekozen om alle werkactiviteiten op te hangen aan een bepaald thema. Wanneer dit thema de kinderen aanspreekt en hun nieuwsgierigheid wordt gewekt, zijn ze klaar om nieuwe dingen te leren. Daarom is het belangrijk dat de leerkrachten het thema weloverwogen kiezen. Tijdens de Kinderboekenweek is het thema van dit jaar ‘Worden wat je wil’. Het is dan logisch om rondom het thema ‘beroepen’ te gaan werken in plaats van te gaan werken rondom het thema ‘Onder water’. Wanneer er een gebouw in de omgeving van de school wordt gebouwd, is het geweldig om voor het thema ‘Op de bouwplaats’ te kiezen.

Tijdens een werkles wordt er niet alleen aan tafels gewerkt. Voor jonge kinderen is het ook goed om op de vloer te spelen; vooral voor de ontwikkeling van hun motoriek. Aan de tafels wordt er gewerkt met klei, maar ook met ontwikkelingsmateriaal zoals puzzels, gezelschapsspellen en taal- en rekenmaterialen. Verder spelen de kinderen in zogenaamde spelhoeken die vaak worden aangepast aan het thema. Tijdens de werkles komen bij de creatieve activiteiten technieken aan de orde, zoals plakken en knippen, maar er kunnen ook materialen worden gemaakt die weer worden gebruikt in een themahoek. Een pinapparaat voor in de winkelhoek bijvoorbeeld. Vaak zijn kinderen dan nog meer gemotiveerd om iets te knutselen.

Buiten spelen
Tijdens het buiten spelen kunnen de kinderen ervoor kiezen om met materiaal te spelen. Dit kan bijvoorbeeld in de zandbak zijn of met de fietsen en karren. Sommige kinderen vinden het fijn om alleen te spelen, maar de meeste kinderen spelen samen met anderen. Door het samen spelen worden sociale vaardigheden getraind. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een stuurkar, waarbij je als je achter het stuur zit iemand nodig hebt om je te duwen. Bewegen is heel belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Er wordt geoefend met klimmen, rennen, springen, lopen, etc. Naast het oefenen van de motoriek, zorgt beweging ook voor het verbeteren van de coördinatie. Deze vaardigheden zijn van groot belang voor de verdere schoolloopbaan.

Afsluiting dag
Vaak wordt de schooldag afgesloten door een activiteit met de hele klas te doen. De dag wordt dan bijvoorbeeld geëvalueerd door het stellen van vragen. Of er wordt gezongen of voorgelezen uit een mooi boek.

Weer thuis
Wanneer de schooldag voorbij is, gaan de kinderen naar de BSO of worden ze opgehaald door ouders/verzorgers. Vaak zitten ze boordevol indrukken en hier reageren kinderen verschillend op. Leerkrachten horen vaak van ouders dat ze het zo jammer vinden dat jongere kinderen niet zo veel vertellen over school. Vaak helpt het om je kind eerst even rustig bij te laten komen en op een indirecte manier vragen te stellen. Kletskaarten willen hier nog wel eens bij helpen. Download deze hier. Print de kaarten, knip uit, stop ze in een potje en laat jouw kind er na school een uithalen.

Wij willen benadrukken dat het er op iedere school anders aan toe gaat en bovenstaande beschrijving misschien op de school van jouw kind niet van toepassing is. Wat niet zal verschillen, is dat leerkrachten graag samenwerken met ouders. Dus als er onduidelijkheden zijn, vraag het dan aan de leerkracht van jouw kind. Ze kunnen antwoord geven op al jouw vragen.

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan in de Facebook-groep Vrienden van Kleuteruniversiteit of volg Kleuteruniversiteit op Instagram. Heb je vragen aan de ambassadeurs van Kleuteruniversiteit? Volg @juf_sigrid en @jufkimthewissen op Instagram.