Paboblog: leren door te observeren

Eline is vierdejaars student aan de Marnix academie en werkzaam in groep 0/1. In dit blog vertelt zij over een inzicht dat zij gekregen heeft tijdens de uitvoering van een thema:

Mijn opdracht vanuit de PABO luidde: Geef een thema vorm met de hulp van kinderen.

Allereerst ga je dan op zoek naar een thema wat aansluit bij de interesses van de kinderen. Ik heb gekozen voor het thema trein. Echter heb ik geleerd dat het toevoegen van een werkwoord binnen het thema ervoor dat de kinderen meer worden uitgedaagd tot spel. Om die reden koos ik voor het thema “op reis met de trein”.

Om de voorkennis van de kinderen te activeren, heb ik hen eerst een boek voorgelezen. Daarna heb ik met de kinderen een woordweb gemaakt om te kijken wat er allemaal nodig is.

Wat ik toen direct merkte was dat de kinderen graag aan de slag wilden gaan met het verbouwen van de huishoek tot een station, inclusief loket! Alles binnen dit thema is door de kinderen zelf bedacht en/of gemaakt. Dit zorgde ervoor dat de kinderen voelen dat het hun thema is en waren zij gemotiveerder om met deze materialen te spelen.

Nadat de kinderen enige tijd binnen dit thema hadden gespeeld, merkte ik dat er iets nodig was om de mondelinge taal nog meer te stimuleren. Ik heb er toen voor gekozen om een bak te introduceren waarmee de kinderen eten en drinken kunnen verkopen. Ik heb deze bak geïntroduceerd door het te laten zien en er een verhaal bij te vertellen waarin ik een lange treinreis maakte en er iemand langs kwam met eten en drinken. Vervolgens ben ik met de kinderen in gesprek gegaan over wat er gemaakt moet worden voor in deze bak. Dit heb ik visueel gemaakt door een woordweb te maken.

Daarna zijn de kinderen hiermee zelf aan de slag gegaan en vertelden zij me dat ze naast papier ook wc rollen nodig hadden. Met deze wc rollen hebben zij snoepjes gemaakt. Ook vroegen de kinderen om bekertjes die zij konden versieren om zo koffie en thee te kunnen verkopen.

Toen de kinderen vervolgens gingen spelen met de bak, merkte ik dat de mondelinge taal meer aan bod kwam dan alleen bij het loket. Ook zag ik een hoge betrokkenheid in het spel en waren de kinderen trots op hun eigen gemaakte materialen. Doordat de kinderen zelf de inrichting en de materialen hebben bepaald, voelen de kinderen dat het hun thema is.

In eerste instantie was ik wat sceptisch over het laten vormgeven van een thema door de kinderen. Als je dit als leerkracht zelf doet, kun je namelijk alles voorbereiden en weet je altijd wat je volgende stap is. Ook dacht ik dat er weinig uit de kinderen zou komen en verwachtte ik dat ik het beter zelf kan doen. Nu ik dit thema heb laten invullen door de kinderen zie ik hiervan de voordelen. Ik zal dit dan ook zeker vaker gaan toepassen.

Mijn tip is dan ook: laat het los, laat de kinderen het doen!

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.